Lagune (P)

PERITEASCA, lagună în cordonul litoral din SE lacului Razim prin intemediul căreia se face schimbul de ape dintre lacul Razim şi Marea Neagră. Pe acest cordon se află rezervaţia Periteasca–Leahova– Gura Portiţei (3 900 ha) individualizată prin prezenţa grindurilor uscate sau scăldate de apele mării şi ale lacului Razim, oferind condiţii prielnice pentru păsările de ţărm: egreta mare (Casmerodius albus), egreta mică (Egretta garzetta), stârcul galben (Ardeola ralloides), gârliţa mare (Anser albifrons), raţa sunătoare (Bucephala clangula) etc.

PORTIŢA, mică lagună în partea de SE a complexului lagunar Razim, între grindurile Coşna (la NE) şi Chituc (la SV), prin care se face schimbul de ape între lacul Razim şi Marea Neagră. La începutul sec. 18 (1710) figura pe diferite hărţi europene. Cherhana. Complex turistic. Cunoscută şi sub numele de Gura Portiţei.