Pârâuri (C)

CHEIA, pârâu, afl. drept al râului Olăneşti; 24 km; supr. bazinului: 84 km2. Izv. din E M-ţilor Căpăţânii, de sub vf. Preota. În cursul superior, în zona masivului Buila-Vânturariţa, a sãpat chei spectaculoase, în arealul cãrora se dezvoltã o vegetaţie cu numeroase exemplare de tisã (Taxus baccata), Corthusa mathioli etc. Zona a fost declaratã rezervaţie naturală.