Mănăstirea Vorona

Situată in arealul satului Vorona (atestat documentar in 1403) din comuna cu acelasi nume, judetul Botosani, la 2 km distantă de acesta, intr-o poiana din mijlocul unei păduri de foioase din partea de Est a Podisului Sucevei, mănăstirea Vorona adăposteste 54 de călugarite, care duc o viata de obste, păstorite de stareta Teofana Scantei. Initial a fost un schit, intemeiat in anul 1503 de un grup de călugari rusi, cu o biserica din lemn. Denumirea schitului a derivat de la cuvantul slav « vorona », care inseamna cioara. Ulterior datei intemeierii schitului, acesta s-a dezvoltat foarte mult ajungand, la un moment dat, ca aici sa vietuiasca circa 200 de călugari care erau sprijiniti material de mai multe familii, printre care si aceea a hatmanului Ilie Sandu. In perioada 1 septembrie 1793-28 august 1803, paharnicul Iordache Panaite, impreună cu sotia sa, Maria, si cu sora lui, Safta, a contribuit material la zidirea bisericii cu hramul « Adormirea Maicii Domnului », in apropierea celei din lemn, asa cum este scris si in pisania bisericii. In anul 1835, biserica din lemn se afla intr-o stare avansată de degradare, fapt ce l-a determinat pe arhimandritul Rafael, staretul mănăstirii, să construiască o biserică de zid, pe locul celei din lemn, căreia i-a atribuit hramul « Nasterea Maicii Domnului », pictată la interior in 1869-1870 prin contributia vornicului Iorgu Varnav si sfintită la 14 ianuarie 1870. Picturile murale interioare au fost restaurate in anii 1921-1922. Incepand cu anul 1836, staretul Rafael s-a ingrijit si de constructia bisericii « Sfantul Nicolae » din cimitir, a Turnului-clopotnită, a arhondaricului (casa de oaspeti) si a unor chilii. Ulterior, schimonahul Vladimir Machedon – cel care a executat picturile interioare ale bisericii « Nasterea Maicii Domnului » – a sculptat si catapeteasma din interiorul bisericii « Sfantul Nicolae » din cimitir si a pictat icoanele acesteia. La  inceputul secolului 20, cele două biserici ale mănăstirii Vorona au fost reparate prin grija mitropolitului Moldovei, Pimen Georgescu, si prin osardia staretului Nifon Ionita si au mai fost construite cateva chilii.

Biserica « Adormirea Maicii Domnului », declarata monument istoric in anul 2004, este o constructie elegantă, impunătoare si este dominata de 3 turle octogonale care au forma bulbilor de ceapa, iar catapeteasma, din lemn de tisă, a fost sculptata in stil neoclasic de Vladimir Machedon in 1869-1870 si pictata in 1990-1992 de Nicolae Gavrilean din Gura Humorului.

Biserica « Nasterea Maicii Domnului » a avut initial 3 turle din lemn, realizate in stil rusesc, reconstruite ulterior din caramida. Biserica prezinta un pridvor inchis, iar la interior are un amvon realizat in 1854 si pictat de Vladimir Machedon.

Biserica “Sfantul Nicolae”, din cimitir, este dominata de o turla care are si rol de clopotnita, plasata deasupra pridvorului.

In partea de Vest a incintei mănăstirii se afla Turnul-clopotnita, cu doua etaje, prevazut cu o poarta de intrare.

Mănăstirea Vorona a fost desfiintată de autoritătile comuniste la 28 octombrie 1959, prin Decretul 410, bisericile au fost inchise, iar chiliile transformate in depozite de materiale. In 1968, mănăstirea Vorona a fost reactivata cu o obste de călugarite, prin efortul Patriarhului Iustin Moisescu, iar pana in 1972 au fost efectuate lucrari de restaurare a celor doua biserici si a chiliilor. In 1976 si 1985 s-au mai executat si alte lucrari de reparatii din cadrul ansamblului monahal, iar in 1984-1986 biserica « Nasterea Maicii Domnului » a fost repictată, s-a restaurat catapeteasma, s-au construit strane noi si au fost construite mai multe chilii, inclusiv cea a staretei. In anii 1990-1992, din initiativa mitropolitului Daniel al Moldovei (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane din 2007) s-au efectuat lucrări ample de reparare a bisericii « Adormirea Maicii Domnului », s-au construit strane moderne, din lemn de stejar, iar Nicolae Gavrilean din Gura Humorului a repicat biserica in interior. Mănăstirea Vorona posedă un muzeu cu colectii de icoane vechi, cărti vechi de cult (peste 6 000 de exemplare), manuscrise si diferite obiecte bisericesti. Pădurea Vorona, in interiorul careia se afla această veche vatra monahală este declarată rezervatie forestieră.