Parcuri (H)

HERĂSTRĂU, unul dintre cele mai mari parcuri ale municipiului Bucureşti (187 ha), situat în partea de N a oraşului, pe ambele maluri ale lacului omonim, între Şos. Nordului, Bd. Beijing, Bd. Constantin Presan (fostã Aleea Trandafirilor), Şos. Kiseleff, Şos. Bucureşti-Ploieşti şi Şos. Bãneasa. Realizat în perioada 1936–1939 (forma actualã dateazã din 1951), de ing. Nicolae Caranfil, parcul cuprinde în interiorul sãu mai multe obiective: Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, inaugurat la 17 mai 1936, organizat din iniţiativa sociologului Dimitrie Gusti, iniţial pe o supr. de 4,5 ha, azi extins pe 10 ha (are 272 obiective muzeale, dintre care 72 monumente); amenajãri sportive (terenuri de tenis, baschet şi volei); Palatul „Elisabeta”, construit în anul 1936 dupã planul arhitectului Duiliu Marcu, destinat principesei Elisabeta, fosta reginã a Greciei, fiica regelui Ferdinand. Palatul a fost restituit familiei regale la sfârşitul sec. 20 şi constituie reşedinţa oficialã a fostului rege Mihai I; busturi (Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, I. L. Caragiale, Mihai Eminescu, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Ludwig van Beethoven, Victor Hugo, Lev Tolstoi, Mark Twain ş.a.); Expoflora; restaurante etc.