Rezervaţii (F)

FÂNAŢELE CLUJULUI, Rezervaţia naturală floristică ~ → municipiul Cluj-Napoca.

FÂNTÂNIŢA-MURFATLAR, Rezervaţia naturală floristică şi faunistică ~ oraşul Murfatlar.