Rezervaţii (F)

FÂNAŢELE CLUJULUI, Rezervaţia floristică ~ → Cluj-Napoca.

FÂNTÂNIŢA-MURFATLAR, Rezervaţia floristică ~ Murfatlar.