Bălţi (B)

BALTA ALBĂ limanul Balta Albă.

BALTA AMARĂ limanul Balta Amară.

BALTA BORCEI → Capitolul Lunci (B).

BALTA BRĂILEI → Capitolul Lunci (B).

BALTA COMANA → comuna Comana, judeţul Giurgiu.

BALTA IALOMIŢEI (denumită şi Balta Borcei) → Capitolul Lunci (B).

BALTA TUZLA → Tuzla, Lacul ~ (Capitolul Lacuri, litera T).