Culmi (G)

GOŞMANU-GEAMĂNA, culme de mari dimensiuni, cu orientare generală Nord Vest-Sud Est, situată în M-ţii Tarcău (Carpaţii Orientali), limitată la Vest de valea râului Asău, iar la Est de cea a râului Tazlău, extinsă pe o lungime de circa 50 km. Pe toată lungimea ei, această culme nu este fragmentată de nici un curs de apă, ci doar în extremitatea ei Est-Sud estică este secţionată transversal de pâraiele Calu, Iapa, Nechitu şi de râul Tazlău. Privită în ansamblu, către orizont, culmea se caracterizează printr-o linie altitudinală continuă şi uniformă, deranjată pe alocuri de mai multe vârfuri cu altitudini care depăşesc 1 300 m, printre care Goşmanu (1 305 m), Rotundu (1 307 m), Holmu Geamăna (1 351 m), Cracu Geamăna (1 442 m), Comanac (1 357 m) ş.a.

GRINDUŞU-CIUDOMÂR, culme înaltă, situată în M-ţii Tarcău (Carpaţii Orientali), limitată la Vest de valea râului Tarcău şi la Est de cea a râului Trotuş, extinsă pe direcţie Nord Vest-Sud Est, pe o lungime de circa 40 km, fragmentată de pâraiele Aţa, Brateş, Bolovăniş şi Tărcuţa (afluenţi pe partea stângă ai râului Tarcău), fapt care-i conferă o notă de discontinuitate. Sectorul de Nord al acestei culmi, cu înălţimi medii de circa 1 200-1 300 m, este dominat de vârful Batca Stegea (1 317 m altitudine), Măgura Tarcău (1 492 m) ş.a. Sectorul central, puternic fragmentat de afluenţii râului Tarcău, are înălţimi care depăşesc 1 400 m altitudine (vârful Măieruş, 1 454 m, vârful Ardelea, 1 589 m, ş.a.), iar sectorul sudic, aflat la Sud de valea pârâului Tărcuţa, este dominat de numeroase vârfuri care depăşesc 1 500 m altitudine, dintre care şase vârfuri au peste 1 600 m altitudine (Grinduşu, 1 664 m, Ciudomâru, 1 649 m, Bortoasa, 1 642 m ş.a.). Culmea Grinduşu-Ciudomâr se suprapune, pe întreaga ei lungime, peste axul unui sinclinal.