Grote (H)

GROTA HAIDUCILOR, cunoscută şi sub numele de PEŞTERA HOŢILOR, se află în apropierea de Nord-Nord Est a staţiunii balneoclimaterice Băile Herculane, în zona M-ţilor Cernei, pe malul drept al râului Cerna, în apropiere de Hotel “Roman”, în cadrul Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei. Lungimea galeriilor: 143 m. Aici au fost descoperite urme de cultură materială, datând din Paleolitic, Neolitic, Epocile bronzului şi fierului, din perioadele daco-romană (monede) şi feudală.