Insule (I)

INSULA ŞERPILOR, insulă nelocuită, stâncoasă, formată din gresii dure, situată în V Mării Negre, la 45 km E de Delta Dunării; 17 kmp; Vegetaţie şi faună sărace; lipsită de izv. cu apă dulce. In sec. 4 este pomenită de Ptolemeu cu numele Leucas sau Leuke. In 1823 au fost descoperite ruinele unui templu sacru, închinat lui Ahile. Curtea Internaţionala de Justiţie de la Haga a recunoscut, prin decizia nr. 2009 din 3 feb. 2009, jurisdictia suverană a României pe o supr. de platou continental din S Insulei Serpilor de 9 700 kmp, adica 79,34% din supr. zonei aflata în disputa cu Ucraina, de c. 12 000 kmp.  Vezi şi Letea.