Insule (P)

POPINA, insulă situată în partea de N a lacului Razim, la c. 6 km NV de gura de vărsare a canalului Dunavăţ. Supr.: 98 ha. Este formată din calcare mezozoice, acoperite de un strat de loess. Insula apare cartografiată, prima oară, în 1835, pe o hartă rusă, cu numele popular Pochina. Vegetaţia este reprezentată prin tufişuri de cătină şi prin câteva specii de plante ierbacee (cimbrişor, nalbă, volbură ş.a.). Loc de cuibărit sau de pasaj pentru numeroase păsări (gâsca, raţa, pescăruşul argintiu, ciocîntors, călifar alb, călifar roşu etc.).