Ostroave (D)

DRANOV, ostrov în S Deltei Dunării, între braţul Sfântu Gheorghe, la NE şi E, Marea Neagră, la S, lacul Razim, la V, şi Canalul Lipovenilor, la N. Supr.: 870 km2. Acoperit cu numeroase mlaştini, bălţi, lacuri, dune de nisip şi drenat de o reţea densă de canale (Dranov, Lipovăţ, Dunavăţ, Crasnicol, Belciug, Perişor, Mustacal ş.a.). Ornitofaună bogată şi variată (cocori, cormorani, lebede, pelicani, piciorongi, ţigănuşi etc.). Domeniu piscicol. Cherhanale.