Ostroave (Ş)

ŞIMIAN, ostrov neinundabil, situat în mijlocul Dunării, în aval de municipiul Drobeta-Turnu Severin, în dreptul com. Şimian. Aici au fost descoperite (1931, 1965) urme materiale de locuire (în special ceramică) din Neolitic, aparţinând culturii Vinča (milen. 5–4 î.Hr.), peste care s-au suprapus aşezări ale culturii Sălcuţa (milen. 4–3 î.Hr.), din Epoca bronzului mijlociu (sec. 16–13 î.Hr., cultura Verbicioara), din perioada dacică (sec. 3 î.Hr.) şi apoi romană. Pe această insulă au fost mutate clădirile importante de pe ins. Ada-Kaleh, care a fost acoperită de apele lacului de acumulare Porţile de Fier I, în anii 1970–1971.