Pasuri (R)

RODNA, pas în partea de N a Carpaţilor Orientali, între culmile de E ale M-ţilor Rodnei şi cele de NV ale M-ţilor Suhard, în zona de izvor a Someşului Mare, la 1 271 m alt. Asigură legătura rutieră între Moldova şi Transilvania. Cunoscut şi sub numele de Rotunda.

RUSCHIŢA, pas în Carpaţii Occidentali, în M-ţii Poiana Ruscăi, aflat pe cumpăna de ape dintre izv. râurilor Bega şi Rusca, la 1 000 m alt. Asigură legătura rutieră (drum nemodernizat) între jud. Timiş şi Caraş-Severin, cu derivaţie (la Rusca Montană) spre Transilvania, către Haţeg– Hunedoara–Deva, prin pasul Poarta de Fier a Transilvaniei.