Pasuri (R)

RODNA, pas de înălţime în partea de Nord a Carpaţilor Orientali, situat între culmile de Est ale M-ţilor Rodna şi cele de Nord Vest ale M-ţilor Suhard, în zona de izvor a raului Someşu Mare, la 1 271 m altitudine. Asigură legătura rutieră dintre provinciile istorice Moldova şi Transilvania. Cunoscut şi sub numele de Rotunda.

ROTUNDA, Pasul ~ → Rodna, Pasul ~ .

RUSCHIŢA, pas de înălţime în Carpaţii Occidentali, situat în M-ţii Poiana Ruscăi, aflat pe cumpăna de ape dintre izvoarele râurilor Bega şi Rusca, la 1 000 m altitudine. Asigură legătura rutieră (drum nemodernizat) dintre judeţele Timiş şi Caraş-Severin, cu derivaţie (la Rusca Montană) spre Transilvania, către Haţeg– Hunedoara–Deva, prin pasul Poarta de Fier a Transilvaniei.