Peşteri (D)

DÂMBOVICIOARA, peşteră situată în partea de Sud Est a M-ţilor Piatra Craiului, pe stânga râului Dâmbovicioara, la 861 m altitudine, la un km Nord de satul Dâmbovicioara, în amonte de Cheile Dâmbovicioarei, în apropierea culoarului depresionar Rucăr-Bran. Lungimea galeriilor: 244 m. Peştera, sculptată în calcare jurasice de către Pârâul Peşterii, are forma unei galerii orientate Sud Vest-Nord Est, care se îngustează treptat de la intrare către partea posterioară, fără ramificaţii laterale importante, în care concreţiunile sunt slab dezvoltate. Este o peşteră caldă (10– 12°C), cu umiditate moderată şi faună săracă. Importanţă turistică. Uşor accesibilă.