Peşteri (D)

DÂMBOVICIOARA, peşteră situată în SE M-ţilor Piatra Craiului, pe stg. râului Dâmbovicioara, la 861 m alt., la 1 km N de satul Dâmbovicioara, în amonte de Cheile Dâmbovicioarei, în apropierea culoarului depresionar Rucăr-Bran. Lungimea galeriilor: 244 m. Peştera, sculptată în calcare jurasice de către Pârâul Peşterii, are forma unei galerii orientate SV-NE, ce se îngustează treptat de la intrare către  partea posterioară, fără ramificaţii laterale importante, în care concreţiunile sunt slab dezvoltate. Este o peşteră caldă (10– 12°C), cu umiditate moderată şi faună săracă. Importanţă turistică. Uşor accesibilă.