Subcarpaţi (M)

SUBCARPAŢII MERIDIONALI sau Subcarpaţii Getici → Capitolul Subcarpaţi (II. Subcarpaţii Meridionali).

SUBCARPAŢII MOLDOVEI → Capitolul Subcarpaţi (I. Subcarpaţii Orientali).