Vârfuri (Ţ)

ŢAGA, vârf în munţii cu acelaşi nume, constituind altitudinea maximă a acestora (1 641 m).

ŢIBLEŞ, vârf în munţii cu acelaşi nume, constituind altitudinea maximă a acestora (1 839 m).

ŢIMBALU MIC, vârf în Munţii Piatra Craiului, alcătuit din calcare jurasice, cu altitudinea de 2 198 m.

ŢUŢUIATU, vârf în partea de Nord a M-ţilor Măcin, alcătuit din granit şi granodiorit, constituind altitudinea maximă a M-ţilor Măcin (467 m). Cunoscut şi sub numele de Greci.