Vârfuri (Ţ)

ŢUŢUIATU, vârf în partea de N a M-ţilor Măcin, alcătuit din granit şi granodiorit. Reprezintă alt. max. a M-ţilor Măcin (467 m). Cunoscut şi sub numele de Greci.