Ceatale (C)

CEATALUL CHILIEI, loc situat la 8 km amonte de municipiul Tulcea, în cadrul Deltei Dunării, unde fluviul Dunărea se bifurcã în braţele Chilia şi Tulcea. Cunoscut şi sub numele de primul ceatal (prima bifurcaţie) sau Ceatalul Ismailului.

CEATALUL  ISMAILULUI  →  Ceatalul Chiliei.

CEATALUL SFÂNTU GHEORGHE, loc situat la 9 km aval de municipiul Tulcea, în cadrul Deltei Dunării, unde fluviul Dunãrea, respectiv braţul Tulcea, se bifurcã din nou în braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe. Cunoscut şi sub numele de al doilea ceatal (a doua bifurcaţie).