Ceatale (C)

CEATALUL CHILIEI, loc situat  la  8  km amonte de municipiul Tulcea, unde Dunărea se bifurcã în braţele Chilia şi Tulcea. Cunoscut şi sub numele de primul ceatal (prima bifurcaţie) sau Ceatalul Ismailului.

CEATALUL  ISMAILULUI  →  Ceatalul Chiliei.

CEATALUL SFÂNTU GHEORGHE, loc situat la 9 km aval de municipiul Tulcea, unde Dunãrea, respectiv braţul Tulcea, se bifurcã din nou în braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe. Cunoscut şi sub numele de al doilea ceatal (a doua bifurcaţie).