Surse de documentare

Sursele de documentare au fost consultate selectiv. Lucrările mai mici şi o parte dintre ghidurile turistice nu au fost înscrise în această listă.

Academia Română, Institutul de Geografie, Dicţionarul Geografic al României, vol. I (A-L) şi vol. II (M-Z); Coordonatori: prof. dr. Mircea Buza, dr. Lucian Badea, Şerban Dragomirescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.

Academia Română, Sectia de Ştiinte istorice şi arheologie, colectiv numeros de autori şi coordonatori, Istoria românilor, vol. I-VIII, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001-2003.

x x x Almanah Bisericesc 1996, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 1995.

Paul ANGHEL, Dorin IANCU, De la Oradea la Constanţa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.

x x x Anuarul Statistic al României, Comisia Naţională pentru Statistică, Bucureşti (anii 1995, 1996, 1997, 2001, 2008).

Eugen ARĂDEANUL, Lucian EMANDI, Teodor BODOGAE, Mănăstirea Hodoş-Bodrog, Editura Episcopiei Aradului, Arad, 1980.

x x x Atlasul cadastrului apelor din Republica Socialistă România, vol. II, partea a 3–a, Bucureşti, 1968.

Constantin BĂLAN, Mănăstirea Căluiu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967.

Constantin BĂLAN, Mănăstirea Dealu, ed. a II-a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.

Mihai BENŢEA, Iulian ANTONESCU, Bacău. Ghid turistic al regiunii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967.

Dan BERINDEI, Sebastian BONIFACIU, Bucureşti. Ghid turistic, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978.

Elena BERLESCU, Dicţionar enciclopedic medical de balneologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

M. BLEAHU, V. DECU, Şt. NEGREA, C. PLEŞA, I. POVARĂ, I. VIEHMANN, Peşteri din România, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.

STELEAN IOAN BOIA, dr., Oraşul Lipova – extras din Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, vol. I, Oraşe, coordonatori Sorin Bulboacă şi Doru Sinaci, 2019.

Sebastian BONIFACIU, Emanuel VALERIU, Bucureşti de la A la Z, Ghid, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1972.

x x x Breviar. Alba Iulia, 1993 (coordonatori: Ion MĂRGINEANU, Dorin Ovidiu DAN, Avram CRISTEA), Alba Iulia, 1993.

Sorin BULBOACĂ, coordonatorul unui colectiv de autori, Monografia “Curtici – oraş european”, Piklor, 2018.

x x x Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Anul XVII, nr. 54–55, Partea I, luni 27 iulie 1981, Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, 1–172, republicare.

Iuliu BUTA, Bistriţa-Năsăud. Ghid turistic al judeţului, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1976.

I. CAPROŞU, Biserica Arbure, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967.

Andrei CARDAŞ, Dumitru IGNAT, Gheorghe SLAVIC, Botoşani. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983.

Silvestru CĂLIMĂNESCU, Aurel Zaharia, Mic Îndreptar turistic, BORSEC, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981.

x x x Colectiv de autori (fiecare volum fiind coordonat de una sau mai multe personalităţi din domeniul istoriei şi arheologiei – n.n.), Istoria Românilor, volumele I-VIII, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2001-2003; volumele au apărut sub egida Academiei Române, Secţia de Ştiinte istorice şi arheologice.

xxx Colectiv de autori, coordonat de arhitectul Marian Pascu, Documentar istoric PUG UAT Ianca, judeţul Brăila, Muzeul Brăilei, 2012.

x x x Colecţie de Legi, Decrete, Hotărâri şi alte acte normative, 1968, 1 noiembrie- 31 decembrie, vol. VI, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.

Paul CONSTANTIN, Dicţionar universal al arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.

Radu CONSTANTINESCU, Mircea SFÎRLEA, Monumente religioase – Biserici şi mănăstiri celebre din România, Editis, 1994.

Petre COTEŢ, Ioan POPOVICI, Gavrilă SIMION, Tulcea. Ghid turistic al judeţului, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1975.

Radu CREŢEANU, Mănăstirea dintr-un lemn, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.

Vasile CUCU, Dan GHINEA, Die Städte Rumäniens, Editura Enciclopedică, Bukarest, 1992.

Vasile CUCU, Marian ŞTEFAN, România. Ghid-atlas al monumentelor istorice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.

M. DAVIDESCU, Mănăstirea Cozia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.

x x x Dicţionarul explicativ al limbii române, Colectiv coordonat de Ion Coteanu, Luiza Seche şi Mircea Seche, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1975.

x x x Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Editura Academiei, Bucureşti, 1979.

x x x Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1989.

x x x Direcţia Generală de Statistică a municipiului Bucureşti, Buletin statistic al judeţului Ilfov, mai 1997.

Marcel DRĂGOTESCU, Dumitru BÎRLĂDEANU, Monumente istorice de pe valea Bistriţei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970.

Vasile DRĂGUŢ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.

Stancu T. DUMITRU, Monografia oraşului Fieni 1532-2002, Bucureşti, Tip. S.C., Tipocom, 2002.

x x x Emisiunile informative, economice, culturale, religioase etc. ale posturilor naţionale şi ale celor particulare de Radio şi Televiziune din România

x x x Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României (coordonator Constantin PREDA), vol. I, A-C, 1994; vol. II, D-L, 1996, Editura Enciclopedică, Bucureşti.

x x x Enciclopedia civilizaţiei romane (coordonator Dumitru TUDOR), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

x x x Enciclopedia geografică a României (coordonator Grigore POSEA), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

x x x Enciclopedia României, vol. II (coordonator Dimitrie GUSTI), Ţara Românească, Bucureşti, 1938.

Gheorghe EPURAN, Circuit în Moldova de Nord, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.

Gheorghe EPURAN, Sebastian BONIFACIU, Circuitul marilor trecători, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965.

Radu FLORESCU, Hadrian DAICOVICIU, Lucian ROŞU, Dicţionar enciclopedic de artă veche a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.

Petre GÂŞTESCU, Lacurile din România. Limnologie regională, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.

Sorin GEACU, Dicţionar Geografic al judeţului Ialomiţa, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.

x x x Geografia României, IV, Regiunile pericarpatice, Editura Academiei, Bucureşti, 1992.

Florian GEORGESCU, Paul CERNOVODEANU, Alexandru CEBUC, Monumente din Bucureşti, Ghid, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.

x x x Ghidul adreselor utile din România/Romania useful Addresses, Editura Cronos S.R.L., Bucureşti, 1992.

Dan GHINEA, Romania. Resorts and Spas, Editura Enciclopedică, Bucharest, 1993.

Eliza GHINEA, Dan GHINEA, Localităţile din România, Dicţionar, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000.

C. C. GIURESCU, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, ed. a II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.

Constantin C. GIURESCU, Dinu C. GIURESCU, Istoria românilor, vol. 1, 1974 şi vol. 2, 1976, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.

Dinu C. GIURESCU, Horia C. MATEI, Nicolae C. NICOLESCU, Marcel D. POPA, Gheorghe RĂDULESCU, Alexandru STĂNCIULESCU, Istoria României în date (coordonator Dinu C. GIURESCU), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003

Emil GIURGEA, Vrancea. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977.

Eugen GLÜCK, Alexandru ROZ, Mihail TOACSEN, Arad. Ghid turistic al judeţului, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1974.

Titus HAŞDEU, Cetatea Bran, ed. a II-a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971.

Dorin IANCU, Plaiuri dâmboviţene, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969.

Mihai IANCU, Leagăne şi vaduri carpatice, Editura Albatros, Bucureşti, 1975.

M. IANCU, S. STĂNESCU, Valea Argeşului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.

x x x Indicator alfabetic al localităţilor din Republica Populară Română, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1956.

Institutul Naţional de Statistică: Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2019.

Grigore IONESCU, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938.

I. IONESCU-DUNĂREANU, Mihail CRISTESCU, Prin Oltenia subcarpatică, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969.

I. IONESCU-DUNĂREANU, Mihail CRISTESCU, Gabriel PARASCHIVESCU, Gheorghe IONESCU-BĂICOI, Litoralul românesc al Mării Negre, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967.

Ion IORDAN, Petre GÂŞTESCU, D. I. OANCEA, Indicatorul localităţilor din România, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.

x x x Judeţele patriei (Alba–Vrancea), colecţie editată de Editura Academiei, Bucureşti, 1970–1978.

x x x Judeţele patriei (monografia fiecărui judeţ, inclusiv municipiul Bucureşti), colecţie editată de Editura Sport-Turism, Bucureşti 1979–1985.

x x x Judeţele şi oraşele României în cifre şi fapte, vol. I, Judeţele României, Departamentul pentru Administraţia publică locală, Bucureşti, 1994.

x x x Judeţele şi oraşele României în cifre şi fapte, vol. I/A şi vol. II/B – Oraşele României, Departamentul pentru Administraţia publică locală, Bucureşti, 1995.

George Ioan LAHOVARI, general C. I. BRĂTIANU, Grigore G. TOCILESCU, Marele Dicţionar Geografic al României, vol. I-IV, Stab. Grafic J.V. Socec 7, Bucureşti, 1898–1902.

xxx Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a, Reţeaua de localităţi. Publicat în Monitorul Oficial nr, 408 din 24 iulie 2001.

xxx Legea nr. 67/2005 pentru înfiinţarea unor comune. Publicat în Monitorul Oficial nr. 251 din 25 martie 2005.

Horia C. MATEI, Florin CONSTANTINIU, Marcel D. POPA, Nicolae C. NICOLESCU, Gheorghe RĂDULESCU, Istoria României în date, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1971.

x x x Mănăstiri ortodoxe (din România – n.n.), Descoperă locurile sfinte, apariţie săptămânală despre mănăstirile ortodoxe din întreaga lume, Editura De Agostini Hellas SRL, Atena.

Stela MĂTIUŢ, De la Crisius la Chişineu-Criş – Contribuţii monografice, Editura Mirador, Arad, 2012.

x x x Mersul trenurilor, 28 mai 1995–1 iun. 1996, Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, Bucureşti, 1995.

x x x Mic Dicţionar Enciclopedic, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită (coordonator Alexandru STĂNCIULESCU), Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2008.

Ion MICLEA, Ioan NEAMŢU, Huşi, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985.

P. E. MICLESCU, Monumentele de pe Dealul Patriarhiei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967.

Vintilă MIHĂILESCU, Dealurile şi câmpiile României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966.

Constantin Virgil MIHĂLCESCU, Oraşul Filiaşi, O istorie cronologică, Craiova, Editura MJM, 2018.

Gheorghe MOHAN, Mihai IELENICZ, Maria PĂTROESCU, Rezervaţii şi monumente ale naturii din Muntenia, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1986.

Cristian MOISESCU, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979.

xxx MONOGRAFIA ORAŞULUI MĂRĂŞEŞTI, Colectiv de autori.

xxx MONOGRAFIA ORAŞULUI NĂDLAC. Extras din “Studiul istoric şi urbanistic-arhitectural al oraşului Nădlac, 2011.

xxx MONOGRAFIA ORAŞULUI OCNA MUREŞ – profil comunitar general (site Google).

Lavinia MUNTEANU, Constantin STOICESCU, Ludovic GRIGORE, Ghidul staţiunilor balneoclimaterice din România, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978.

Petru MUNTEANU, De la Sălişte la Oraş, Monografia oraşului Flămânzi.

x x x Munţii noştri, colecţie editată de Editura pentru Turism, Bucureşti, 1976–1990.

Maria Ana MUSICESCU, Mănăstirea Suceviţa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965.

Corina NICOLESCU, Mănăstirea Moldoviţa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965.

Alexandru OBREJA, Dicţionar geografic al judeţului Iaşi, Editura Junimea, Iaşi, 1979.

Eugen PANIGHIANŢ, Delta Dunării, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1972.

Sorin PAVEL, Ghidul oraşului Jimbolia, ediţia a treia, ArtPress, Timişoara, 2013.

x x x (Google site), Patrimoniul arhitectonic din judeţul Prahova – Studiu istoric privind oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova.

Pompiliu POGHIRC, Satul şi Colinele Tutovei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.

Silviu POP, Ştefan PRINCZ, Braşov. Ghid turistic al judeţului, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1974.

Marcel D. POPA, Horia C. MATEI, Mică enciclopedie de istorie universală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.

Dem. POPESCU, Cu trenul în vacanţă, Bucureşti, 1966.

x x x Populaţia pe municipii, oraşe, comune şi sexe la 1 ianuarie 2019, Institutul Naţional pentru Statistică.

George POTRA, Din Bucureştii de altădată, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

xxx Proiect strategia de dezvoltare a comunei Milişăuţi, judeţul Suceava.

„Realitatea evreiască”, Publicaţie a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Anul XLI, nr. 25–26, 1–30 aprilie 1996; nr. 27, 1–15 mai 1996.

Recensămăntul populaţiei şi al locuinţelor, 20-31 oct. 2011; Rezultate definitive _RPL_2011; Tabelul 8: Populaţia stabilă după etnie, pe judeţe, municipii, oraşe şi comune; Tabelul 13: Populaţia stabilă după religie, pe judeţe, municipii, oraşe şi comune.

x x x Satu Mare. Ghid cultural, 2008, Imprimeria de Vest R.A. Oradea.

Ioan SCURTU, Adolf MINUŢ, Valea Bistriţei, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978.

Gheorghe SÎRBU, Silviu POP, Covasna. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977.

Georgeta STOICA, Paul PETRESCU, Dicţionar de artă populară, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.

Nicolae STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), 2 vol., Mitropolia Olteniei, 1970.

Nicolae STOIESCU, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor din Moldova, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, Biblioteca monumentelor istorice din România, Bucureşti, 1974.

Strategia de dezvoltare locală a oraşului……….municipiului………., judeţul……..2015-2020 (Google site).

Coriolan SUCIU, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, 2 vol., Editura Academiei, Bucureşti, 1967.

Ioan SUCIU (ing.), Monografia oraşului Ardud.

Aristide ŞTEFĂNESCU, Ghidul muzeelor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984.

Vlad TĂNASE, Monografia oraşului Făurei.

Răzvan THEODORESCU, Mănăstirea Bistriţa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966.

Theodor N. TRÂPCEA, Timiş. Ghid turistic al judeţului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1975.

Victor TUFESCU, România. Natură-Om-Economie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974.

Victor TUFESCU, Subcarpaţii şi depresiunile marginale ale Transilvaniei, Editura Ştiin- ţifică, Bucureşti, 1966.

Vasile ŢIROIU, Dinu KIVU, Călătorind prin Vrancea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968.

I. ŢUGUI, N. CHESĂRAICU, Drumuri prin Ţara Moţilor, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1973.

I. ŢUGUI, I. DELEANU, Valea Arieşului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965.

I. UJVÁRI, Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.

Cezar VASILIU, Sfinţii neamului românesc, Editura Fundaţiei române din Montréal, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, 2008.

Mihai VLASIE, Drumuri spre mănăstiri. Ghid al aşezămintelor monahale ortodoxe din România, ed. a III-a, Editura Buna Vestire, Bacău, 1997.

WIKIPEDIA/Google.

Friedrich WILHELM von BAUER, Mémoires historique et géographique sur la Valachie, Francfort et H.L. Broenner, 1778.