Listă ilustraţii

Date generale

România (Date generale/About)

Unităţi administrativ-teritoriale

Municipii (Municipalities)

Oraşe (Cities)

Comune (Communes)

Lăcaşuri spirituale

Mănăstiri (Monasteries)

Schituri (Hermitages)

Unități de relief

Chei (Gorges)

Culoare depresionare (Couloirs)

Defilee (Straits)

Delta Dunării (Danube Delta)

Munţi (Mountains)

Pasuri (Pass)

Ravene (Ravines)

Stânci (Stones)

Vârfuri (Peaks)

Hidrografie

Cascade (Waterfalls)

Lacuri (Lakes)

Râuri (Rivers)

Tinovuri (Marshes)

Obiective turistice

Rezervaţii naturale (Natural Reserves)

Staţiuni climaterice şi balneoclimaterice (Spa and balneoclimatic resorts)