Despre Autor

English version

Dan Ghinea este absolvent al Facultăţii de Geologie-Geografie (secţia Geografie, secundar Biologie) a Universităţii Bucureşti, de la care, în urma examenelor de licenţă, a primit Diploma cu înscrisul “Diplomat Universitar” în specialitatea Geografie-Biologie, 1966. A contribuit, ca redactor şi autor al unor articole de geografie, la ediţiile întâi (1972), a doua (1978) şi a treia (1986) ale Micului Dicţionar Enciclopedic şi apoi la Dicţionar Enciclopedic, apărut în 7 volume între 1993 şi 2009. Autor al mai multor lucrări: RUMÄNIEN. Kleine Enzyklopäedie der Bade- und Luftkurorte, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bukarest, 1990; Die Städte Rumäniens (în colab. cu Vasile Cucu), Editura Enciclopedică, Bukarest, 1992; ROMANIA. Resorts and Spas, Editura Enciclopedică, Bucharest, 1993; Rumanía ’95. Visión enciclopédica, în colab. (capitolul Geografie), Editura Minerva, Bucarest, 1994; ROMANIA. Evoluţie în timp şi spaţiu. Album (în colab.), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996; Enciclopedia Geografică a României, ediţia întâi, 3 vol., 1996-1998, Editura Enciclopedică, Bucureşti; ediţia a doua, un volum, Editura Enciclopedică Bucureşti, 2000 şi ediţia a treia, un volum, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002; Localităţile din România, Dicţionar, în colab. cu Eliza Ghinea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000; Enciclopedia de Istorie a României, colaborare, Editura Meronia, Bucureşti, 2000. Colaborator din anul 2003 la ziarul româno-canadian “Observatorul” din Toronto (director-fondator: Dumitru Popescu).


Dan Ghinea is a graduate of the University of Bucharest, of the Faculty of Geology-Geography (with a Major in Geography section and a Minor in Biology), from which he obtained, in 1966, a Diploma in Geography-Biology. He contributed, both as an editor and author, to the first (1972), second (1978) and third (1986) editions of the Abridged Encyclopaedic Dictionary and to the Encyclopedic Dictionary (published in 7 volumes between 1993 and 2009). Author of several works: RUMÄNIEN. Kleine Enzyklopäedie der Bade- und Luftkurorte, Scientific and Encyclopaedic Publishing House, Bukarest, 1990; Die Städte Rumäniens (co-author with Vasile Cucu), Encyclopaedic Publishing House, Bukarest, 1992; ROMANIA. Resorts and Spas, Encyclopaedic Publishing House, Bucharest, 1993; Romania ’95. Visión encíclopédica, co-author (the Geography section), Minerva Publishing House, Bucarest, 1994; ROMANIA. Evolution in time and space. Album (co-author), Enciclopaedic Publishing House, Bucharest, 1996; Geographical Encyclopaedia of Romania, first edition, 3 volumes., 1996-1998, Enciclopaedic Publishing House, Bucharest; the second edition, one volume, Enciclopaedic Publishing House Bucharest, 2000 and the third edition, one volume, Enciclopaedic Publishing House, Bucharest, 2002; Localities from Romania, Dictionary, co-author with Eliza Ghinea, Encyclopaedic Publishing House, Bucharest, 2000; Encyclopaedia of Romanian History, co-author, Meronia Publishing House, Bucharest, 2000. Contributor since 2003 to the Romanian-Canadian newspaper “Observatorul” (The Observer) from Toronto (Director and Founder: Dumitru Popescu).