Abrevieri

ad. = adâncime

ad-tiv = administrativ, ă

afl. = afluent

alim. = alimentar, ă

alt. = altitudine

apr. = aprilie

aug. = august

c. = circa

c.f. = cale ferată

cm = centimetru, i

com. = comună

conf. = confecţii

confl. = confluenţă

constr. = construcţii

dec. = decembrie

Depr. (înainte de un nume proprou) = depresiune

dr. = drept, dreaptă

d.Hr. = după Hristos

E = Est

etc. = et cetera

expl. = exploatare, exploatări

f. = fundat, ă

febr. = februarie

fem. = feminin

fl. = fluviu

g = gram, e

°C = grade Celsius

ha = hectar, e

ian. = ianuarie

ind. = industrie

ins. = insulă

iul. = iulie

iun. = iunie

izv. = izvor, izvorăşte

î.Hr. = înainte de Hristos

încălţ. = încălţăminte

jud. = judeţ

km = kilometru, i

km2 = kilometru pătrat, kilometri pătraţi

loc. = locuitor, i

localit. = localitate

m = metru, i

m2 = metru pătrat, metri pătraţi

mc (m3) = metru cub, metri cubi

mart. = martie

masc. = masculin

mat. de constr. = materiale de construcţie

max. = maxim, ă

md. = miliard, e

mil. = milion, milioane

milen. = mileniu, ii

min. = minereu

mm = milimetru, ii

M-ţi (înainte de un nume propriu) = munţi

MW = megavat, -ţi

N = Nord

nov. = noiembrie

nr. = număr

oct. = octombrie

piel. = pielărie

Piem. (înainte de un nume propriu) = piemont

Pod. (înainte de un nume propriu) = podiş

pr. = principal

prelucr. = prelucrare

prof. = profesor

prov. = provincie

reg. = regiune

Rep. = republică

reşed. = reşedinţă

s = secundă

S = Sud

sec. = secol, e

sept. = septembrie

sf. = sfârşit

stg. = stâng, stânga

supr. = suprafaţă

ş.a. = şi altele

temp.= temperatură

terit. = teritoriu

V = Vest

vf. = vârf

vol. = volum, e

→ = vezi

46°06’00” = 46 grade 06 minute si 00 secunde latitudine nordică

27°10’47” = 27 grade 10 minute si 47 secunde longitudine estică