Despre site

Versiunea în limba engleză (English version)

România Geografică este un site cu caracter enciclopedic care oferă informaţii variate referitoare la geografia, istoria, economia, cultura, ştiinţa, educaţia, sănătatea, turismul din România, precum şi date referitoare la populaţie, religie, climă, vegetaţie, faună, etnografie, opere de artă şi arhitectură, monumente ale naturii etc.

Conţinutul acestui site este în continuă expansiune, actualizare şi completare.

Acest site a fost realizat pe baza unui bogat şi variat material documentar şi este structurată alfabetic pe diferite domenii.

Cele peste 6 000 de articole-titlu prezentate în acest site, de vaste dimensiuni, privesc marile unităţi de relief ale României (munţi, dealuri, podişuri, câmpii, măguri, defilee ş.a.), toate râurile de peste 50 km lungime, cele mai importante lacuri naturale şi antropice, cele mai reprezentative parcuri naţionale şi rezervaţii naturale, depresiunile intramontane şi subcarpatice, pasurile, vârfurile montane şi deluroase, peşterile, cascadele, cheile etc., precum şi toate judeţele, municipiile, oraşele, comunele, staţiunile balneoclimaterice ale ţării, majoritatea mănăstirilor, schiturilor şi a bisericilor din toate localităţile, acolo unde există asemenea lăcaşuri de cult etc. Cele 12 917 sate câte existau în România în anul 2012 (faţă de 13 279 câte erau în anul 1996 şi 13 099 în anul 2001 – scăderea numărului de sate a fost cauzată de depopularea acestora) nu sunt tratate în cadrul unor articole de sine stătătoare, ele regăsindu-se inserate, în totalitate, în ordine alfabetică, la sfârşitul fiecărui judeţ.

De menţionat că în primul deceniu al mileniului III, în România au fost înfiinţate 225 de comune, 54 de comune existente în anul 2002 au fost trecute (în perioada 2004-2009) în categoria oraşelor, iar 9 oraşe au fost ridicate la rang de municipii, astfel că, în prezent, există 40 de judeţe şi, separat, municipiul Bucureşti cu rang de judeţ (fiind socotit ca al 41-lea judeţ al ţării), 103 municipii, 216 oraşe, 2 862 de comune, 12 917 sate (din care 481 de sate aparţin oraşelor şi municipiilor) şi 457 de localităţi componente ale oraşelor şi municipiilor. În perioada 1980-2020 a avut loc o intensă depopulare a numeroase sate din cauza îmbătrânirii populaţiei şi, totodată, a părăsirii satelor de către tineri plecaţi în căutare de lucru în ţară sau în străinătate, astfel încât, în anul 2023, existau în România 128 de sate rămase fără locuitori, din cauza depopulării treptate a acestora – sate nedesfiinţate oficial, care figurează încă în nomenclatorul oficial al României ca localităţi (sate) cu casele aflate în stare de degradare (→ Tabelul alăturat).

Nr. Numele satului depopulat Comuna sau oraşul de care aparţineJudeţul
1.Alexandru I. CuzaFundulea (oraş) Călăraşi
2.AndiciCeanu MareCluj
3.ArdealuDorobanţuTulcea
4.ArţariHănţeştiSuceava
5.BaşteaLăpugiu de JosHunedoara
6.BădilaValea IaşuluiArgeş
7.Bălăneşti Dealu MoriiBacău
8.BârlibăşoaiaAlbeştiMureş
9.BoboşDealu MoriiBacău
10.Bold ManoleasaBotoşani
11.Bordeştii PoieniVidraAlba
12.Borşa CrestaiaBorşaCluj
13.BostăneştiDealu Morii Bacău
14.BotaUngureniBacău
15.BotoiDragomireştiVaslui
16.BranGolăieştiIaşi
17.BrădeancaJirlăuBrăila
18.Bunea MicăFăget (oraş)Timiş
19.BuneştiBalşaHunedoara
20.CaraimanBrabovaDolj
21.Carpenii de SusȘpring   Alba
22.Câşliţa   Chilia Veche       Tulcea
23.Cerviceşti-Deal Mihai Eminescu Botoşani
24.Cetăţuia         Vela       Dolj
25.Checheş     Secaş     Timiş
26.Chiaşu   Dăbuleni              Dolj
27.Cicârd    Lopadea Nouă   Alba
28.Cinghiniia        Ripiceni Botoşani
29.Cireşu Mic   Criciova Timiş
30.Ciumiţa Lunca Cernii de Jos          Hunedoara
31.Codreni Gurbăneşti         Călăraşi
32.Comisoaia   Zărneşti                Buzău
33.Copaci   Toteşti  Hunedoara
34.Costei  Săuceşti               Bacău
35.Crângurile   Baba Ana             Prahova
36.Cucu  Odoreu Satu Mare
37.CurcaniCobadin               Constanţa
38.Curpenii Silvaşului Topliţa  Hunedoara
39.Dalu    Sânger  Mureş
40.Dealu SecăriiPoieneşti             Vaslui
41.Deşiraţi Scorţaru Nou     Brăila
42.Doptău Șona      Alba
43.Dorofei Dealu Morii         Bacău
44.După Deal    Cuci        Mureş
45.Eteni   Odoreu Satu Mare
46.Filiu   Bordei Verde     Brăila
47.Ganaş  Acâş       Satu Mare
48.Găleşoaia    Câlnic    Gorj
49.GeamănaLupşa    Alba
50.Giurcuţa de JosBeliş       Cluj
51.Grabcina de Sus Scorţoasa             Buzău
52.Grăniceru   Negru Vodă         Constanţa
53.Groapa Vlădichii Moara   Suceava
54.Gruiţa   Goieşti  Dolj
55.Gura Gârluţei Berteştii de Jos  Brăila
56.Hodaia Fărăgău Mureş
57.Hordila  Pungeşti              Vaslui
58.Hosasău              Leliceni Harghita
59.Huştiu   Priponeşti           Galaţi
60.Ibru      Blandiana            Alba
61.Iesle     Mălini    Suceava
62.Inceşti   Poşaga  Alba
63.Italieni  Bucovăţ                Dolj
64.Lehneşti     Ripiceni Botoşani
65.Libertatea    Dichiseni              Călăraşi
66.Lindenfeld  Buchin  Caraş-Severin
67.Livada   Dobârceni           Botoşani
68.Lunca    Valea Argovei    Călăraşi
69.Lunca Bonţului Fizeşu Gherlii      Cluj
70.Malaica Cerăt     Dolj
71.Maldaoci    Aţintiş   Mureş
72.Martonca Remetea             Mureş
73.Medreşti  Sohodol               Alba
74.MerişorSita Buzăului    Covasna
75.Mesteacăn Răchitova            Hunedoara
76.Moroteşti     Unirea  Brăila
77.Morţeşti   Ceanu Mare       Cluj
78.Mosoru Topliţa  Hunedoara
79.Movila RuptăRipiceni Botoşani
80.Mureşeni        Târgu Mureş (municipiu)               Mureş
81.Nedeciu  Măraşu Brăila
82.Nevăţu Balta      Mehedinţi
83.Nicolae Bălcescu Scorţaru Nou     Brăila
84.Nicoleşti  Berteştii de Jos   Brăila
85.Obârşie Râciu     Mureş
8.Ostrovu TătaruChilia  Veche  Tulcea
87.Pădureni Camăr   Sălaj
88.Pădureni  Viişoara Bihor
89.Peştera Dej (municipiu) Cluj
90.Plăieţu  Măneciu              Prahova
91.Plopeni Bogdana              Vaslui
92.Poiana  Coloneşti             Bacău
93.Poieni  Vidra     Alba
94.Popoaia Ripiceni Botoşani
95.Porumbac   Iernut (oraş)       Mureş
96.Preasna VecheGurbăneşti         Călăraşi
97.Racameţ Iernut (oraş)       Mureş
98.Râşca Ripiceni Botoşani
99.Retezatu Stelnica Ialomiţa
100.Ripicenii Vechi    Ripiceni Botoşani
101.Româneşti-Vale Româneşti          Botoşani
102.Rudari   Scărişoara            Olt
103.Ruginoasa  Valea Iaşului       Argeş
104.Satu Nou  Punghina             Mehedinţi
105.Satu Nou Banca    Vaslui
106.Stânca   Casimcea             Tulcea
107.Stârcu   Ceanu Mare       Cluj
108.Stoeneşti  Modelu Călăraşi
109.Straja    Cumpăna             Constanţa
110.Șandru Papiu Ilarian       Mureş
111.Șasa   Lupşa    Alba
112.Șaşvereş   Praid      Mureş
113.Șerpeniţa   Manoleasa          Botoşani
114.Tătuleşti Padina  Buzău
115.Tăuteşti Ungureni             Botoşani
116.Ticera Bulzeştii de Sus Hunedoara
117.TisaSănduleni            Bacău
118.Todireni Pădureni              Vaslui
119.Țâgâra Plopana                Bacău
120.Țărmure Șărmaşag             Sălaj
121.Ulmi       Urlaţi (oraş)        Prahova
122.Valea Fânaţului Secuieni               Bacău
123.Valea Grajdului Unţeni  Botoşani
124.Valea Seacă Lehliu-Gară         Călăraşi
125.Vargatac   Gheorgheni (municipiu) Harghita
126.Văgaş  Tarna Mare         Satu Mare
127.Vultureni Unţeni  Botoşani
128.ZărieşMihalţ   Alba

Articolele referitoare la cadrul natural cuprind diverse informaţii despre elementele fizico-geografice (poziţia geografică, limite, suprafaţă, înălţime, lungime etc.), cele referitoare la localităţi includ date despre localizare, populaţie, economie, istorie, ştiinţă, cultură, artă, învăţământ, turism ş.a., iar sistemul de trimiteri de la un articol la altul completează în mod eficient aceste informaţii.

Grafia tuturor localităţilor existente pe teritoriul actual al României este în conformitate cu Legea nr. 2 din 16 februarie 1968, publicată in Monitorul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 17 din 17 februarie 1968, precum şi a Decretului Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981 şi a tuturor celorlalte Decrete-Lege emise de-a lungul anilor, care sunt în vigoare şi în prezent.

Execuţia grafică a acestui site aparţine Elizei-Daniela Ghinea, iar imaginile au fost preluate, în baza unui abonament, din fondul de ilustraţii şi fotografii Shutterstock, sau au fost donate din diverse colecţii particulare.

Site-ul România Geografică nu beneficiază de copyright, preluarea şi folosirea datelor şi informaţiilor cuprinse în aceasta fiind gratuită, cu condiţia ca lucrarea să fie menţionată la sursele bibliografice.

Pentru sugestii referitoare la această enciclopedie online, contactaţi-mă la adresa de e-mail romaniageografica@gmail.com.

Autor,
Dan Ghinea  
Toronto, 25 septembrie 2020  


Geographical Romania is an encyclopaedic site that offers ample and diverse information on the geography, history, economy, culture, science, education, health, tourism in Romania, as well as data on population, religion, climate, vegetation, fauna, ethnography, works of art and architecture, natural monuments, etc.

The content of this site is constantly expanding, through regular updates and addition of new content.

This site was created based on numerous documentary materials and is structured alphabetically by different areas.

Geographical Romania  includes more than 6,000 title articles concerning the large relief units of Romania (mountains, hills, plateaus, plains, etc.), all rivers over 50 km long, the most important natural and anthropic lakes, the most representative national parks and nature reserves, intermontane and Subcarpathian depressions, passes, mountain and hills peaks, caves, waterfalls, gorges, etc., as well as all the counties, municipalities, cities, communes, spa resorts, the majority of religious and spiritual places, such as monasteries, churches, temples etc. The 12,917 villages that existed in Romania in 2012 (compared to 13,279 in 1996 and 13,099 in 2001 – the decrease in the number of villages being caused by their depopulation) are not dealt with in separate articles; instead, they are included, in alphabetical order, at the end of each county.

It should be mentioned that in the first decade of the 3rd millennium, in Romania were created 225 new communes, 54 localities with the status of a commune in 2002 became (in 2004-2009) cities, and 9 cities were elevated to the rank of municipalities; consequently, at present time, there are 40 counties, not counting the Bucharest municipality,  considered the 41st county of the country, 103 municipalities, 216 cities, 2,862 communes, 12,917 villages (out of which 481 villages belong to cities and municipalities) and 457 localities that are components of cities and municipalities.

The articles related to the natural environment include various information about physical-geographical elements (geographical position, borders, surface, height, length, etc.), those related to localities include data about location, population, economy, history, science, culture, art, education, tourism, etc., and the referral system and links from one article to another efficiently complete this information.

The spelling of all existing localities on the current territory of Romania is in accordance with Law No 2 of February 16, 1968, published in the Official Gazette of Romania No 17 of February 17, 1968, as well as the Decree of the Council of State No 15 of 23 January 1981 and all other Decree-Laws issued over the years, which are still in force today.

The site was designed by Eliza-Daniela Ghinea, and the images were purchased from Shutterstock, or were donated by private persons from their personal collections.

Geographical Romania site is not copyrighted, the retrieval and use of the data and information contained therein is free, provided that the site is mentioned in the bibliographic sources.

For suggestions regarding this online encyclopaedia, contact me at the e-mail address romaniageografica@gmail.com.

Dan Ghinea
Author
Toronto, September 25, 2020