Superlative geografice

A

Alba Iulia, municipiu în partea central-vestică a României, reşedinţa judeţului Alba, în care se află cea mai mare cetate din România (116 ha) (Alba Carolina).

Andreiaşu, comună în judeţul Vrancea, în arealul căreia există Rezervaţia geologică “Focul Viu”, unică în Europa.

Avram Iancu, cel mai adânc lac antroposalin din România (132,50 m), situat în oraşul Ocna Sibiului, jud. Sibiu.

B

Baloteşti, comună în jud. Ilfov, în care se află Complexul acvatic “Therme” – cel mai mare parc şi complex acvatic cu ape termale din România şi din Europa, extins pe o suprafaţă de 250 000 m2, din care 30 000 m2 este acoperită.

Banpotoc, sat în com. Hărău, jud. Hunedoara, pe teritoriul căruia, omul de afaceri italian Giovanni Salvatelli a amenajat (în perioada 2003-2018), pe proprietatea lui, o vastă grădină (3,50 ha), elegantă, numită “I Giardini di Zoe”, asemănătoare celebrelor grădini aristocratice din Europa – fiind cea mai mare grădină de acest fel din România.

Baziaş, sat în com. Sohodol, jud. Caraş-Severin, situat pe malul stâng al Dunării, în care se află cel mai vechi port fluvial din România, datând din anul 1795.

Bădăi, sat în com. Avram Iancu, jud. Alba, situat la cea mai înaltă altitudine din România (1 650 m).

Băile Herculane, oraş şi staţiune balneoclimaterică situat în partea de Sud Vest a României, jud. Caraş-Severin, cu cea mai veche atestare documentară din România (anul 153 d.Hr.).

Beba Veche, comună în jud. Arad, aflată în punctul cel mai vestic al României, respectiv la 20°15’44” longitudine vestică.

Bigăr, cascadă situată în arealul com. Bozovici, jud. Caraş-Severin, declarată de către The World Geography, în anul 2013, cea mai frumoasă cascadă din lume, a cărei frumuseţe a fost ştirbită însă la 7 iunie 2021 din cauza prăbuşirii unui perete stâncos din partea stângă a cascadei.

Bod, comună în jud. Braşov, în care s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din România, până în prezent (-38,5° C), la 25 ian. 1942.

Brâncoveanu, cel mai sărat lac din România (360-400 g/l), situat în oraşul Ocna Sibiului, jud. Sibiu

Bucura, lac glaciar situat în masivul Retezat, cu cea mai mare suprafaţă din România (10,80 ha).  

Bucureşti, oraş cu rang de municipiu şi cu statut de unitate administrativă aparte (asemănător judeţului) şi capitala României, situată în partea de Sud-Sud Est a ţării, fiind primul oraş din România în care:

 • s-a introdus nomenclatura oficială a străzilor, în anul 1834;
 • s-a instalat sistemul modern de alimentare cu apă potabilă prin ţevi metalice (1844);
 • s-a introdus iluminatul public cu becuri electrice (1882);
 • s-a înfiinţat prima Şcoală Naţională de Medicină şi Farmacie (29 iul./10 aug. 1857);
 • se află cele mai multe biserici din România (270, din care 74 sunt declarate monumente istorice şi de arhitectură);
 • se află cel mai vechi “caravan serai” din România şi din Europa de Est, numit “Hanul lui Manuc”, construit în anii 1806-1808 de bogătaşul armean Emmanuel Marzaian, supranumit “Manuc-Bei”;
 • s-a produs cel mai mare incendiu de până acum din România, care, în zilele de 23-24 martie 1847, a mistuit 13 mahalale (cartiere – circa 1/5) din zona centrală a oraşului;
 • se află cea mai mare catedrală ortodoxă din România (Catedrala Mântuirii Neamului, cu dublu hram – “Înălţarea Domnului” şi “Sfântul Apostol Andrei”), cu o suprafaţă totală la interior de 38 000 m2, 120 m lungime, 70 m lăţime şi 120 m înălţime, din care 30 m este înălţimea crucii de deasupra turlei principale;
 • există cel mai mare edificiu din România, numit Casa Poporului, care găzduieşte Parlamentul României – edificiu extins pe o suprafaţă de 64 800 m2 (la nivelul solului), cu laturile de 270 m la faţadă şi 240 m lateral, 84 m înălţime şi o adâncime sub cota zero, care coboară până la 92 m, fiind pe locul 2 în lume, după clădirea Pentagonului din S.U.A., în ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor interioare, respectiv 265 000 m2 faţă de 604 000 m2;
 • se află cea mai veche cafenea din România (Capşa, 1852);
 • se află primul şi cel mai vechi Institut Naţional de Geriatrie si Gerontologie din România şi din lume, înfiinţat în anul 1952 din iniţiativa şi strădania doctorei Ana Aslan – primul institut de acest fel din lume, specializat în prevenţia factorilor de risc al persoanelor începând cu vârsta de 45 de ani, precum şi în tratamentul polipatologiei specifice persoanelor vârstnice;

Buhui, lac de acumulare în partea de Sud Vest a României, jud. Caraş-Severin, realizat în anul 1884, cel mai vechi lac artificial din România. Supr.: 9,80 ha; volum: 500 000 m3.

Buzău, râul cu cea mai veche atestare documentară din România (13 apr. 372 d.Hr.).

C

Callatis, Colonia ~ → municipiul Mangalia.

Canalul Dunăre – Marea Neagră, cel mai mare şi mai important canal navigabil din România, situat în partea de Sud Est a ţării, în provincia istorică Dobrogea, cu o lungime de 64,20 km, o lăţime de 110-140 m la suprafaţă şi 70 m la fund, o adâncime maximă de 8,50 m şi un pescaj admis de 5,50 m, inaugurat la 26 mai 1984.

Caraiman, vârf în masivul cu acelaşi nume din M-ţii Bucegi, pe care se află cea mai mare cruce monumentală, metalică, din România şi monumentul situat la cea mai înaltă altitudine din lume (2 291 m), intrat în Cartea Recordurilor (Guinness World Records – Book) la 15 febr. 2014.

Cascada Cailor, cascada cu cea mai mare cădere a apei din România  (101 m).

Cazane, sector al Defileului Dunării la trecerea prin Carpaţi unde, în zona numită Cazanele Mici, pe malul românesc al Dunării se află “Monumentul Regelui dac Decebal” (87-106 d.Hr.), sculptat în stâncă (in situ), în perioada 1994-2004 de o echipă de alpinişti, pe cheltuiala istoricului şi omului de afaceri Iosif Constantin Drăgan, fiind cea mai mare lucrare sculpturală de acest fel din România şi din Europa, având 55 m înălţime, 25 m lăţime, 4,30 m lăţimea orbitelor ochilor, 7 m lungimea nasului, 4 m lăţimea nasului la bază şi circa 5 m lăţimea buzelor gurii.

Cenad, comună în partea de Vest a României, în jud. Timiş, atestată documentar în secolul 10, cu numele Morisena, în care a fost înfiinţată (în anul 1020) prima Şcoală de pe teritoriul actual al României, cu limba de predare latina.

Cernavodă, oraş şi port fluvial situat în partea de Sud Est a României, jud. Constanţa, pe malul drept al Dunării şi pe stânga Canalului Dunăre – Marea Neagră. Între oraşele Feteşti (jud. Ialomiţa) şi Cernavodă (jud. Constanţa), în perioada 9/21 oct.1890 şi 14/26 sept.1895, inginerul român Anghel Saligny a construit un complex de poduri feroviare peste braţul Borcea al Dunării, peste Balta Ialomiţei şi peste fluviul Dunărea, în lungime totală de 4 087,95 m, din care podul peste fluviul Dunărea, declarat azi monument istoric, măsoară 1 622 m (împreună cu rampele de acces), din care 750 m este lungimea podului care traversează albia fluviului, la înălţimea de 30 m, fiind cea mai mare realizare de acest fel din România şi una dintre cele mai mari şi mai importante construcţii de acest gen ale epocii.

Chicera sau Chiciura, cel mai înalt masiv deluros din România (1 218 m; alte surse menţionează 1 227 m), situat în Muscelele Argeşului.

Ciugud, comună în jud. Alba în care există cel mai mare teren de golf din România şi unul dintre cele mai mari din Europa, înaugurat în aprilie 2018. Terenul se extinde pe o suprafaţă de 58 ha şi are 18 parcursuri cu o lungime totală de 6 518 m.

Colţii Grindului, cel mai adânc aven din România, cu adâncimea maximă de 769 m, aflat în M-ţii Piatra Craiului (Carpaţii Meridionali).

Cornereva, cea mai mare comună din România din punct de vedere al numărului de sate componente (este formată din 40 de sate), aflată în partea de Sud Vest a României, în jud. Caraş-Severin.

D

Delta Dunării, cea mai recentă (tânără) unitate de relief din România, formată în perioada Cuaternară, cu circa 2 milioane de ani în urmă. În Delta Dunării se află:
–       cea mai compactă suprafaţă stuficolă din România (240 000 ha);
–       cele mai întinse suprafeţe acoperite cu dune de nisip (circa 20 000 ha);
–       cea mai întinsă plajă de pe litoralul românesc al Mării Negre (30 km lungime; 1-2 km lăţime);
–       cea mai bogată şi mai variată faună ornitologică din România şi din Europa (peste 300 de specii).

Dobrogea, veche provincie istorică, situată în partea de Sud Est a României, mărginită de fluviul Dunărea la Vest şi Nord, de Marea Neagră la Est şi de graniţa cu Bulgaria la Sud, numită în Antichitate Scythia Minor. Scythia Minor este cea mai veche parte a teritoriului actual al României pe care (după anul 33 d.Hr.) sămânţa credinţei creştine a fost aruncată de catre Apostolul Andrei.

Dunărea, fluviu în Europa, al doilea ca lungime (2 860 km) şi debit după fluviul Volga, din care 1 075 km “udă” partea de Sud şi Sud Est a teritoriului României, de la Baziaş şi până la Sulina, fiind cel mai mare fluviu de pe teritoriul României.

F

Făgăraş, masiv muntos în Carpaţii Meridionali, traversat de Drumul Naţional de mare altitudine “Transfăgărăşan”, pe la cota maximă de 2 034 m, unde se află cel mai lung tunel auto din România (887,67 m lungime) şi tot în masivul Făgăraş  există vârful cel mai înalt din România (Moldoveanu, 2 544 m).

Feteşti, municipiu în partea de Sud Est a României, jud. Ialomiţa, port fluvial pe stânga Braţului Borcea al Dunării. Aici există un pod feroviar peste Braţul Borcea (920 m lungime), parte componentă a complexului de poduri feroviare construite în perioada 1890-1895 de inginerul român Anghel Saligny ( oraşul Cernavodă).

G

Groapa Ruginoasă, ravenă de mari dimensiuni (circa 600 m diametru, circa 100 m adâncime şi extinsă pe o suprafaţă de 20,40 ha), cea mai mare ravenă din România, situată în arealul oraşului Nucet, judeţul Bihor, în zona de Nord a M-ţilor Bihor (regiunea Padiş-Scărişoara), la 1 372 m alt.

H

Haţeg, oraş în partea central-vestică a României, în provincia istorică Transilvania, în jud. Hunedoara, în perimetrul căruia se află Geoparcul Dinozaurilor, Ţara Haţegului, înfiinţat în anul 2004 şi declarat (la 30 nov. 2004) arie protejată (Parc natural) de interes naţional, inclus (în anul 2005) în Reţeaua europeană a Geoparcurilor şi în Reţeaua globală a acestora, cu titlul Geoparcul Internaţional, Ţara Haţegului, aflat sub egida UNESCO, considerat (din anul 2015) sit UNESCO. Geoparcul a fost creat pentru conservarea patrimoniului geologic al României, precum şi pentru dezvoltarea cercetării acestui domeniu şi este administrat de Universitatea din Bucureşti, fiind singurul areal din România care face parte, ca membru, din Reţeaua europeană şi din Reţeaua globală a Geoparcurilor, şi singurul geoparc din lume administrat, cu un program special, de o Institutie de învăţământ superior, respectiv Universitatea din Bucureşti. 

Hodoş-Bodrog, cel mai vechi aşezământ monahal din România, situat în arealul satului Bodrogu Nou, comuna Felnac, jud. Arad, la 19 km Sud Vest de municipiul Arad, datând de la începutul mileniului 2 d.Hr. şi atestat documentar, prima oară, în anul 1177, într-o diplomă a regelui Bela III al Ungariei.

Horodiştea, sat în com. Păltiniş, jud. Botoşani, aflat la cea mai nordică latitudine din România (48°15’06’’ latitudine nordică).

I

Iaşi, municipiu în extremitatea de Est a României, reşedinţa judeţului Iaşi, în care a fost înfiinţată prima Şcoală superioară din România (în anul 1640), cu numele Academia Vasiliană, şi prima Universitate din România, inaugurată la 26 oct.1860, numită azi Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”.

Ilfov, cel mai mic judeţ din România, ca suprafaţă  (1 538 km2).

Ion Sion, fostă localitate în judeţul Brăila (desfiinţată în anul 1960), în care la 10 aug. 1951 s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din România (44,5 grade Celsius), fiind temperatura maximă absolută de până acum.

Izvorul Tăuşoarelor, peşteră situată în M-ţii Rodnei (Carpaţii Orientali), la 950 m alt., fiind cea mai adâncă peşteră din România (-461 m).

J

Jina, comună în jud. Sibiu, formată dintr-un singur sat, fiind comuna cu cea mai mare suprafaţă dintre toate comunele României (318,68 km2).

L

Lacul Mare, lac în arealul oraşului Oraviţa, jud. Caraş-Severin, finalizat în anul 1726 (8,80 ha; volum: 11 000 m3), cel mai vechi lac antropic de pe teritoriul României.

Lipova, primul oraş din România în care au fost folosite tramvaiele cu cai ca mijloc de transport în comun al oamenilor (1860).

Letea, cel mai mare grind fluvio-maritim din România (17 000 ha).

Lopătari → Terca.

M

Mangalia, municipiu în extremitatea de Sud Est a României, situat pe ţărmul Mării Negre, întemeiat de coloniştii dorieni din Heraclea Pontica (azi oraşul Ereğli din Turcia), la sfârşitul secolului 6 î.Hr., cu numele Colonia Callatis, fiind cel mai vechi oraş din România.

Măcin, masiv muntos de vârstă hercinică, situat în zona de Nord Vest a Dobrogei, fiind cea mai veche unitate de relief din România, datând de acum circa 420 de milioane de ani în urmă şi, totodată, cei mai scunzi munţi din ţară (467 m alt., vârful Ţuţuiatu sau Greci).

Moldoveanu, cel mai înalt vârf din Carpaţii româneşti şi din M-ţii Făgăraş (2 544 m alt.).

Mureş, cel mai lung râu din România: 803 km din care 761 km pe teritoriul României şi 42 km pe teritoriul Ungariei.

N

Negovanu, lac de acumulare situat în M-ţii Cindrel, în arealul comunei Sadu, jud. Sibiu, creat în urma barajului “Gâtul berbecului”, construit în anii 1949-1956, acesta fiind primul baraj arcuit din România, construit (sub forma unui arc de cerc) din beton armat, în vreme ce hidrocentrala electrică Sadu I, intrată în funcţiune la 16 dec. 1896, este cea mai veche din România, aflându-se încă în funcţiune.

O

Ocna Sibiului, oraş în jud. Sibiu, în arealul căruia există cele mai sărate lacuri din România şi din Europa.

Ocnele Mari, oraş în jud. Vâlcea în care există cea mai veche (atestată documentar în anul 1247) şi cea mai mare mină de sare din România, cu o suprafaţă de circa 2 ha şi galerii care însumează peste 13 km.

Oraviţa, oraş în jud. Caraş-Severin, situat pe cea mai veche linie de cale ferată din România, construită între Oraviţa şi Baziaş, în perioada 1847 şi 1854, şi în care se află cea mai veche staţie de cale ferată din România, inaugurată la 20 aug. 1854 pentru transportul mărfurilor şi la 1 nov. 1856 pentru călători. La Oraviţa mai există:
– Farmacia-muzeu “Knoblauch”, inaugurată la 19 oct. 1796, cea mai veche farmacie din România;
– al doilea cel mai vechi teatru din România, inaugurat la 8 oct. 1817, după teatrul din Timişoara (1753);
– cel mai vechi lac antropic din România (1726).

Otopeni, oraş în partea de Sud-Sud Est a României, în jud. Ilfov, la 15 km Nord de capitala ţării, Bucureşti, în care se află aeroportul “Henri Coandă”, cel mai mare din România, construit în anii 1966-1970 (inaugurat la 8 apr. 1970) şi numit iniţial Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni;

P

Pâncota, oraş în extremitatea de Vest a României, în jud. Arad, situat pe linia de cale feratã Arad-Podgoria – Ghioroc – Şiria – Mâsca – Pâncota, construitã în perioada 11 dec. 1905-10 nov. 1906 şi inauguratã la 30 nov. 1906. În perioada 16 ian. 1911 – 4 apr. 1913, aceastã linie de cale feratã cu ecartament îngust a fost electrificatã, fiind prima, singura şi cea mai veche linie de cale feratã din România pe care au circulat trenurile cu locomotive electrice, pânã la 1 ian. 1983 când trenurile au fost înlocuite cu tramvaie urbane, iar din 1991 serviciile de transport cu tramvaie urbane au fost înlocuite cu autobuze.

Petrila, oraş în partea central-vesticã a României, în extremitatea de Sud Est a jud. Hunedoara, în arealul cãruia se aflã mina Lonea, cea mai întinsã (cu galerii care însumeazã circa 60 km) şi cea mai adâncã minã din România şi din Europa (sub 1 000 m).

Peştera Vântului, cea mai lungă peşteră din România, ale căror galerii însumează 52 km.

Porţile de Fier I, cel mai mare lac de acumulare de pe teritoriul României (130 km lungime; 5 km lăţime; suprafaţa: 100 km2; volum: 2,1 miliarde m3) (Defileul Porţile de Fier).

R

Rimetea, comună în jud. Alba în care se află cea mai veche moară de cereale acţionată hidraulic din România (1752).

Razim, cel mai mare complex lagunar din România, situat în partea de Nord Est a Dobrogei, pe ţărmul Mării Negre, alcătuit din lacurile Razim propriu-zis (415,00 km2), Goloviţa (119,00 km2), Sinoie (171,50 km2), Zmeica (54,60 km2) ş.a. (107,90 km2), a cărui suprafaţă totală însumează 868 km2.

S

Săcărâmb, sat în com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara, în care a fost înfiinţată (în secolul 19) prima Facultate minieră din România şi din Europa.

Săpânţa, com. în jud. Maramureş, în arealul căreia se află Mănăstirea Săpânţa, cu biserica din lemn cu hramul “Sfântul Arhanghel Mihail”, cu cea mai înaltă turlă de lemn din România şi din Europa (78 m înălţime), inclusă la 14 iunie 2019 în Cartea Recordurilor (Guinness World Records – Book).

Scărişoara, peşteră situată în partea de Est-Nord Est a M-ţilor Bihor (M-ţii Apuseni), la 1 165 m alt., în care se află cel mai vechi (peste 3000 de ani) şi cel mai mare gheţar de tip static din România, cu o supr. de 5 500 m2, o grosime de 20 m şi un volum de circa 70 000 m3.

Sibiu, municipiu în partea centrală a României, reşedinţa jud. Sibiu, în care se află o Catedrală evanghelică a cărui orgă are 78 de registre şi 6 300 de tuburi, fiind cea mai mare orgă din România şi din partea de Sud Est a Europei.

Sulina, oraş în partea de Sud Est a României, în zona de Nord Est a Dobrogei, în Delta Dunării, la gura de vărsare a canalului Sulina al Dunării în Marea Neagră, la 3,5 m alt. (oraşul situat la cea mai joasă altitudine din România) şi la cel mai estic punct al teritoriului României (29°41’24’’ longitudine estică.

T

Tărtăria, sat în com. Săliştea, jud. Alba, în arealul căruia au fost descoperite (în anul 1961) trei tăbliţe din lut pe care există câteva semne pictografice şi ideografice, care reprezintă texte foarte vechi, datate din perioada 5370-5140 î.Hr., cu ajutorul carbonului radioactiv, acestea depăşind vechimea tăbliţelor sumeriene cu 1870 de ani, care sunt datate din intervalul 3500-3300 î.Hr. În acest context, tăbliţele de la Tărtăria sunt considerate ca purtătoare ale celei mai vechi scrieri din lume, descoperite până în prezent.

Teliu, com. în jud. Braşov, pe teritoriul căreia există cel mai lung tunel feroviar din România (4 370 m), construit în anii 1924-1929 ( com. Teliu şi oraşul Întorsura Buzăului).

Terca, sat în com. Lopătari, jud. Buzău, pe teritoriul căruia se află Rezervaţia geologică “Focul Viu”, unică în Europa.

Timiş, cel mai mare judeţ, ca suprafaţă, din România (8 697 km2).

Timişoara, municipiu în partea de Sud Vest a României, reşedinţa jud. Timiş, în care a fost înfiinţată prima şi cea mai veche trupă de teatru din România (1753), cu stagiune teatrală permanentă, fiind al treia din Europa după cele din Viena şi Budapesta;
– primul oraş din România care a folosit lămpile cu petrol lampant pentru iluminatul public (1760);
– primul oraş din România care a folosit gazul aerian (gaz fluid) ca mijloc penrtu iluminatul public;
– primul oraş din România în care a fost inaugurată o linie de telegraf (1852) între Viena, Timişoara şi Sibiu.

Tismana, mănăstire de călugăriţe, situată la 5 km Nord de oraşul Tismana, întemeiată în perioada 1375-1378 de călugărul grec Nicodim, venit în Ţara Românească în 1369 de la mănăstirea Hilandar de pe Muntele Athos, care reprezintă cel mai vechi aşezământ monahal din Ţara Românească şi al doilea din România după mănăstirea Hodoş-Bodrog din satul Bodrogu Nou, com. Felnac, jud. Arad.

U

Urdele, pas (trecătoare) de înălţime în partea de Est a M-ţilor Parâng, prin care trece şoseaua Transalpină, pe la poalele vârfului Urdele (2 228 m alt.), aflată la cea mai înaltă altitudine din România (2 145 m).

Ursucel mai semnificativ lac heliotermic din România, situat în oraşul Sovata, jud. Mureş, în care, pe timpul verii, temperatura apei variază diferit de la suprafaţă către adâncime; astfel, temperatura apei la suprafaţă este de circa 20 de grade Celsius, la adâncimea de un metru este de 30-40 grade Celsius, iar la 1,50 m adâncime are între 40 si 60 de grade Celsius.

V

Vişeu de Sus, oraş în jud. Maramureş cu cea mai mare suprafaţă din România (443 km2).

Vântului, Peştera ~ → Peştera Vântului (cea mai lungă peşteră din România, 52 km).

Z

Zănoaga, lac glaciar în M-ţii Retezat, cel mai adânc lac de acest fel din România (29 m).

Zimniceaoraş în extremitatea de Sud a României, considerat punctul cel mai de Sud al României (43°37ʹ07ʺ latitudine nordică).