Culoare depresionare (R)

RUCĂR-BRAN, culoar depresionar de origine tectono-erozivă, situat în partea de Est a Carpaţilor Meridionali, la 1 000– 1 200 m altitudine, între M-ţii Leaota şi Bucegi (la Est) şi M-ţii Piatra Craiului şi Iezer (la Vest), dominat de numeroase „gâlme” calcaroase cu înălţimi de peste 1 300 m. Este străbătut de o şosea modernizată (inaugurată în 1891 în prezenţa regelui Carol I), care asigură legătura între Muntenia şi Transilvania (Câmpulung – Rucăr – Pasul Giuvala – Bran –RâşnovBraşov). Potenţial turistic ridicat, determinat de pitorescul său, întregit de spectaculoasele chei ale Dâmboviţei, aflate în apropiere, de prezenţa crestelor muntoase care îl domină, de frumoasele aşezări etc.

Culoarul Rucăr-Bran (Carpaţii Meridionali)
Culoarul Rucăr-Bran (Carpaţii Meridionali) (Photo by Bogdan Lăpăduş on Unsplash)