Pasuri (S)

SICAŞ, pas de înălţime în Carpaţii Orientali, pe cursul superior al râului Şicasău (afluent drept al râului Târnava Mare), între M-ţii Gurghiu (la Vest) şi M-ţii Harghita (la Est), la 1 000 m altitudine. Străbătut de o şosea modernizată care face legătura dintre Depresiunea Giurgeu şi Depresiunea Odorhei.

STÂNIŞOARA, pas de înălţime în partea de Nord a M-ţilor Stânişoarei, situat la 1 235 m altitudine, care asigură legătura rutieră, printr-o şosea nemodernizată, peste crestele nordice ale M-ţilor Stânişoarei, între localităţile de pe valea râului Moldova şi cele de pe valea râului Bistriţa.

SURDUC, Pasul ~ → Linici, Trecatoarea ~.