Pasuri (S)

SICAŞ, pas în Carpaţii Orientali, pe cursul superior al râului Şicăsău (afluent drept al Târnavei Mari), între M-ţii Gurghiu (la V) şi M-ţii Harghita (la E), la 1 000 m alt. Străbătut de o şosea modernizată care face legătura între Depr. Giurgeu şi Depr. Odorhei.

STÂNIŞOARA, pas în partea de N a M-ţilor Stânişoarei, situat la 1 235 m alt., care asigură legătura rutieră, printr-o şosea nemodernizată, peste crestele nordice ale M-ţilor Stânişoarei, între localit. de pe valea Moldovei şi cele de pe valea Bistriţei.