Pasuri (B)

BĂNIŢA, Trecătoarea ~ → Merişor, Trecătoarea ~ (capitolul Pasuri şi Trecători, litera M).

BÂRGĂU, Pasul ~ → Tihuţa, Pasul ~.

BICAZ, pas de înălţime în partea centrală a M-ţilor Hăşmaş (Carpaţii Orientali), pe valea superioară a râului Bicaz, în apropiere de izvorul acestuia, la 1 257 m altitudine. Asigură atât legăturile comerciale tradiţionale dintre Moldova şi Transilvania, cât şi tranzitarea unui mare număr de turişti atraşi de frumuseţea Cheilor Bicazului şi de renumele staţiunii climaterice Lacu Roşu.

BISTRICIOARA, pas de înălţime în partea de Nord a M-ţilor Giurgeu, situat pe cumpăna de ape dintre râul Valea Vinului (afluent al râului Bistricioara) şi Pârâu Sec (afluent al râului Topliţa), la 1 105 m altitudine, care asigură legăturile rutiere dintre municipiul Topliţa şi oraşul Borsec, iar de aici, prin comuna Tulgheş, cu judeţul Neamţ şi întreaga zonă a provinciei istorice Moldova.

BONCUŢA, pas de înălţime în Carpaţii de Curbură, într-o zonă de înşeuare dintre M-ţii Ciucaş (la Vest) şi Tătaru (la Est), în apropiere de izvorul râului Telejenel, la 1 078 m altitudine.

BRAN, pas de înălţime în partea de Est a Carpaţilor Meridionali, situat între M-ţii Piatra Craiului, la Nord Vest, Bucegi, la Est, şi Leaota, la Sud Est, la 1 290 m altitudine, care asigură legătura rutieră (şosea modernizată) între provinciile istorice Muntenia (Depresiunea Câmpulung) şi Transilvania (Depresiunea Braşov). Cunoscut şi sub numele de pasul Giuvala.

BRATOCEA, pas de înălţime în Carpaţii de Curbură, în partea de Vest a M-ţilor Ciucaş, pe valea superioară a râului Teleajen, la 1 263 m altitudine. Străbătut de o şosea modernizată care asigură legăturile rutiere între provinciile istorice Muntenia (PloieştiVălenii de Munte–Măneciu) şi Transilvania (Săcele–Braşov). În secolele trecute a avut un rol însemnat în asigurarea legăturilor comerciale ale municipiului Bucureşti (capitala României) cu municipiul Braşov. În această zonă se află o interesantă formă de relief, având aspectul unui porumbel uriaş („Porumbelul Bratocei”), rezultată în urma acţiunii îndelungate de eroziune. 

BRODINA, Pasul ~ → Argel, Pasul ~ .

BUCIN, pas de înălţime, situat în Carpaţii Orientali, în partea centralã a M-ţilor Gurghiu, la 1 287 m altitudine, care asigură legătura rutierã (drum modernizat), prin intermediul pasului Bicaz, dintre provinciile istorice Moldova şi Transilvania (varianta Bicaz–Lacu Roşu– Gheorgheni–Praid–Sovata).

BUZĂU, pas în Carpaţii de Curbură, pe valea superioară a râului Buzãu, la 869 m altitudine, la 16 km Sud Est de oraşul Întorsura Buzăului, la graniţa dintre judeţele Buzău şi Covasna, străjuit de vârful Mălâia (1 663 m) al M-ţilor Siriu în Vest şi vârful Zimbru Mare (1 230 m) al M-ţilor Podu Calului în Est. Pasul Buzău, situat pe un vechi drum comercial care asigură legătura dintre provinciile istorice Transilvania (respectiv dintre municipiul Braşov şi localitãţile din Depresiunea Ţara Bârsei) şi porturile dunărene Brăila şi Galaţi, este străbătut de o şosea modernizată, pe care se practică un intens trafic turistic şi de tranzit comercial.