Mănăstirea Ciolanu

Situată în perimetrul comunei Tisău, judeţul Buzău, pe pantele de Sud ale Dealului Ciolanu din Subcarpaţii Buzăului, în apropierea fostei Tabere estivale de sculptură în aer liber din comuna Măgura (→ comuna Măgura, judeţul Buzău), mănăstirea Ciolanu adăposteşte o obşte de călugări. Această mănăstire a fost întemeiată în a doua jumătate a secolului 16 (circa 1568) de către boierii Dumitru Ciolanu din Transilvania şi Radu şi Dragomir Sorescu din comuna Verneşti, judeţul Buzău, pe cheltuiala cărora a fost zidită o biserică de dimensiuni nu prea mari, cu hramul “Sfântul Gheorghe”, pictată abia în anii 1850-1855 de către monahul Elisei. Alte surse menţionează că mănăstirea a fost întemeiată la sfârşitul secolului 16 de către Doamna Neaga, soţia lui Mihnea Turcitul, Domn al Țării Româneşti în perioada 1585-1591, pe cheltuiala căreia a fost zidită biserica „Sfântul Gheorghe” în anii 1589-1590. La jumătatea secolului 18 (circa 1766), mănăstirea Ciolanu se afla în stare de desfiinţare ca urmare a părăsirii ei de către călugări, fiind reactivată în prima jumătate a secolului 19 prin grija episcopului Chesarie al Buzăului – cel care s-a îngrijit şi de construirea unei noi biserici cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, finalizată în anul 1828, dar afectată grav de incendiul din anul 1855, refăcută ulterior şi sfinţită în anul 1862 o dată cu terminarea picturilor murale interioare executate în frescă de Nicolae Teodorescu (n. 1780 – m. 1880), unchiul pictorului Gheorghe Tattarescu (din partea surorii lui, Smaranda). În anul 1934, peste pictura originară a fost executată o altă pictură, în ulei, de Nicolae Şolescu, iar în 1984 această ultimă pictură a fost restaurată de un colectiv condus de Ioan Neagoe. Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” are o siluietă elegantă, fiind dominată de o turlă mare, ocotgonală, luminată de opt ferestre înalte şi înguste, terminate cu arcade, plasată pe naos, şi de două turle mai mici, zvelte, gemene, de formă hexagonală, luminate fiecare, de câte şase ferestre înalte şi înguste, situate pe pronaos. Biserica are un frumos pridvor deschis, sprijinit pe opt stâlpi cilindrici, terminaţi la partea superioară cu arcade. Mănăstirea posedă un Muzeu de artă religioasă, cu colecţii de cărţi vechi şi obiecte de cult, icoane (trei dintre ele sunt pictate de Gheorghe Tattarescu în 1886) ş.a. În cimitirul acestei mănăstiri este înmormântat zugravul Nicolae Teodorescu. În cadrul acestei mănăstiri există o clădire în care funcţionează un Seminar Teologic Monahal. Într-o poiană de lângă mănăstirea Ciolanu se află o parte dintre lucrările de sculptură în aer liber aparţinând Taberei de sculptură de la Măgura care a funcţionat în perioada 1969-1986.