Defilee (L)

LAINICI, defileu şi trecătoare, situate în partea de V a Carpaţilor Meridionali, între M-ţii Parâng (la E) şi M-ţii Vâlcan (la V), pe Valea Jiului, la 513 m alt. Defileul are o lungime de 30 km. În cuprinsul său, talvegul râului Jiu are o pantă accentuată (9 m/km), iar versanţii abrupţi care-l străjuiesc dau un farmec deosebit acestor locuri. Şoseaua care străbate defileul a fost construită la sf. sec. 19, iar calea ferată, ce trece prin 39 de tuneluri, a fost inaugurată la 31 oct. 1948, asigurând legăturile între Depr. Petroşani şi Oltenia.