Defilee (L)

LAINICI, Defileul ~ → Bumbeşti-Livezeni, Defileul ~.

LĂPUŞULUI, Defileul ~ → Cheile Lăpuşului.