Grinduri (L)

LETEA, grind fluvio-maritim situat în partea de Nord Est a Deltei Dunării, între braţele Chilia şi Sulina, la 18 km Nord de oraşul Sulina. Este format din îngemănarea mai multor grinduri alungite, separate prin zătoane. Suprafaţa: 170 km2 (cel mai mare din Delta Dunării şi din România); lungimea: 20 km; lăţimea maximă: 15 km; altitudinea maximă: 12 m. Nisipurile care-l formează creează câmpuri de dune de 3–10 m înălţime. Depresiunile dintre dune sunt ocupate de vegetaţie lemnoasă, astfel că pădurea apare ca o succesiune de benzi cu lăţimi cuprinse între 10 şi 250 m, între care se găsesc spinările dunelor de nisip. Aceste benzi sunt numite de către localnici hasmacuri. Pe acest grind se află Pădurea Letea (700 ha), situată la 7 km Sud de comuna Periprava, judeţul Tulcea, extinsă pe 7 km lungime şi numită de către localnici Pădurea Hasmacu Mare. Pădurea Letea este alcătuită predominant din stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejar pedunculat (Quercus robur), frasin pufos sau de baltă (Fraxinus pallisae) – descoperit aici pentru prima oară ca specie nouă pentru flora Pământului de către botanistul englez Abraham Taylor Willmott, ulm (Ulmus foliacea), tei (Tilia tomentosa), salcie plesnitoare (Salix fragilis), plop cenuşiu (Populus canescens) ş.a. Stratul de arbuşti este reprezentat prin salba moale (Evonymus europaeus), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), cătina albă (Hippophae rhamnoides), cătina roşie (Tamarix ramosissima) ş.a. Pădurea Letea are un aspect tropical datorită prezenţei aici a numeroaselor plante agăţătoare, printre care: Periploca graeca (o specie de liană est-mediteraneană), viţa sălbatică (Vitis silvestris), hameiul (Humulus lupulus) ş.a. În pădure trăiesc numeroase reptile (şerpi neveninoşi, şopârle, vipere mici), păsări (sitari, turturele, mierle, vulturul codalb, dumbrăveanca ş.a.) şi mamifere (mistreţi, vulpi, pisici sălbatice, bizami, câinele enot etc.). Pe acest grind se află cea mai bogată entomofaună din România, cu specii unice. Pădurea Letea a fost declarată rezervaţie naturală în anul 1938 şi monument al naturii şi inclusă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Conform unor documente din Antichitate, se presupune că pe acest grind se află tumulul lui Ahile Pelasgul, fiul lui Peleu, regele legendar al Thessaliei şi al zeiţei Thetis, cunoscut în mitologie ca semizeu şi ca erou al poemului epic “Iliada”, de Homer, în care este numit Ahile Peleianul (fiul lui Peleu). Alţi istorici presupun că tumulul lui Ahile s-ar afla pe Insula Şerpilor din Marea Neagră.