Grinduri (C)

CARAORMAN, Grindul ~, grind de origine fluvio-maritimã, în Delta Dunãrii, între braţele Sulina şi Sfântul Gheorghe, format din dune de nisip (unele de 7 m înãlţime) întrepãtrunse de privaluri (gârle). Lungime: 18 km; lãţime: 8 km; supr.: 7 000 ha; alt. max.: 6,7 m.

CHILIA, grind de origine continentalã situat între braţele Sulina şi Chilia. Supr.: 5 500 ha; lungime: 15 km; lãţime: 5 km. Alt. max.: 6,5 m. Este neinundabil şi cultivat agricol.

CRASNICOL, grind  fluvio-maritim, situat în S Deltei Dunãrii, între braţul Sfântu Gheorghe al Dunării şi ţãrmul Mării Negre, la V de com. Sfântu Gheorghe. Supr.: c. 3 500 ha. Lungime: 18 km. Strãbãtut de canalele Tărâţa, Belciug, Crasnicol, Lejai ş.a. Este una dintre cele mai importante zone ale Deltei Dunării în care poposesc păsările migratoare sau în pasaj.