Grinduri (C)

CARAORMAN, Grindul ~, grind de origine fluvio-maritimã, situat în Delta Dunãrii, între braţele Sulina şi Sfântul Gheorghe, format din dune de nisip (unele de 7 m înãlţime) întrepãtrunse de privaluri (gârle). Lungimea: 18 km; lãţimea: 8 km; suprafaţa: 7 000 ha; altitudinea maximã: 6,7 m.

CHILIA, grind de origine continentalã situat între braţele Sulina şi Chilia. Suprafaţa: 5 500 ha; lungimea: 15 km; lãţimea: 5 km; altitudinea maximã: 6,5 m. Este neinundabil şi cultivat agricol.

CRASNICOL, grind  fluvio-maritim, situat în partea de Sud a Deltei Dunãrii, între braţul Sfântu Gheorghe al Dunării şi ţãrmul Mării Negre, la Vest de comuna Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea. Suprafaţa: circa 3 500 ha. Lungimea: 18 km. Strãbãtut de canalele Tărâţa, Belciug, Crasnicol, Lejai ş.a. Este una dintre cele mai importante zone ale Deltei Dunării în care poposesc păsările migratoare sau în pasaj.