Grinduri (C)

CARAORMAN, Grindul ~, grind de origine fluvio-maritimã, situat în zona central-sudicã a Deltei fluviului Dunãrea, între braţele Sulina şi Sfântul Gheorghe, în perimetrul satului Caraorman din comuna Crişan, judeţul Tulcea. Lungimea: 18 km; lãţimea: 8 km; suprafaţa: 7 000 ha; altitudinea maximã: 6,70 m. Grindul este format din dune de nisip mişcãtoare (unele de 7 m înãlţime) întrepãtrunse de privaluri (gârle). Pe suprafaţa acestui grind existã Pãdurea Caraorman (nume derivat de la cuvintele turceşti Kara = negru, întunecat, şi Orman = pãdure; Pãdurea întunecatã sau Pãdurea Neagrã) cu o suprafaţã de 2 250 ha, inclusã în Parcul Naţional Delta Dunãrii, declaratã monument al naturii în anul 1940, Rezervaţie forestierã în anul 1991 şi arie protejatã de interes naţional la 6 martie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României la 12 aprilie 2000. Parcul Naţional Delta Dunãrii, declarat Rezervaţie a Biosferei, este inclus pe Lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Pãdurea Caraorman este alcãtuitã, în principal, din arbori seculari de stejar pedunculat (Quercus robur) în amestec cu frasin pufos (Fraxinus pallisae), ulm (Ulmus foliacea), plop cenuşiu (Populus canescens), salcia plesnitoare (Salix fragilis), iar la parterul pãdurii se întâlnesc mai mulţi arbuşti, printre care cãtina roşie (Tamarix ramoisissima), cãtina albã (Hippophae rhamnoides), salba moale (Evonymus europaeus), hameiul (Humus lupulus), viţa sãlbaticã (Vitis silvestris), iedera (Hedera helix) ş.a. Totodatã, Pãdurea Caraorman adãposteşte o mare diversitate faunisticã în care numeroase specii de pãsãri migratoare, de pasaj sau sedentare gãsesec aici condiţii optime de hranã şi de cuibãrit, printre acestea remacându-se vulturul codalb (Haliaeetus albicilla), ciocãnitoarea neagrã (Dryocopus martius), corbul comun (Corvus corax), vidra (Lutra lutra), iepurele sãlbatic (Lepus capensis), câinele enot (Nyctereutes procyonoides), şacalul (Canis aureus moreoticus), broasca ţestoasã de uscat (Testudo graeca) ş.a.

CHILIA, grind de origine continentalã situat în partea central-nordicã a Deltei fluviului Dunãrea, între braţele Sulina şi Chilia. Suprafaţa: 5 500 ha; lungimea: 15 km; lãţimea: 5 km; altitudinea maximã: 6,50 m. Este neinundabil şi cultivat agricol.

CRASNICOL, grind  fluvio-maritim, situat în partea de Sud a Deltei Dunãrii, între braţul Sfântu Gheorghe al Dunării şi ţãrmul Mării Negre, la Vest de comuna Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea. Suprafaţa: circa 3 500 ha. Lungimea: 18 km. Strãbãtut de canalele Tărâţa, Belciug, Crasnicol, Lejai ş.a. Este una dintre cele mai importante zone ale Deltei Dunării în care poposesc păsările migratoare sau în pasaj.