Grinduri (S)

SĂRĂTURILE, grind de origine marină situat în extremitatea de Est a Deltei Dunării (judeţul Tulcea), la Nord de braţul Sfântu Gheorghe al fluviului Dunărea. Extins de-a lungul ţărmului Mării Negre, grindul este alcătuit din cordoane de nisip alăturate, între care apar fâşii depresionare inundate la ape mari. Lungimea: 9 km; lăţimea maximă: 10 km; suprafaţa: 7 500 ha; altitudinea maximă: 4 m. Relief de dune (mobile), cu altitudini medii de 2,5 m. Vegetaţie săracă. Unii oameni de ştiinţă presupun că grindul Sărăturile ar corespunde cu fosta insulă Peuce, amintită de Strabon în scrierile sale. Grindul Sărăturile, care se continuă spre Nord cu un îngust cordon litoral până la oraşul Sulina, este traversat de canalul Tătaru pe direcţie Nord-Sud.

STIPOC, grind fluvial în partea central-nord-vestică a Deltei Dunării, la Sud de braţul Chilia. Suprafaţa: 3 500 ha; altitudinea maximă: 3 m. Se prezintă sub forma unei fâşii înguste, de 30 km lungime şi 2,5 km lăţime maximă, extinsă pe direcţie Vest-Est, între canalele Hliboca (la Nord), Pardina (la Est) şi Şontea (la Sud). Este un martor predeltaic în continuarea spre Sud Vest a grindului Chilia. În arealul său trăiesc mistreţul (Sus scrofa) şi vulpea (Canis vulpes).