Grinduri (S)

SĂRĂTURILE, grind de origine marină situat în extremitatea de E a Deltei Dunării (jud. Tulcea), la N de braţul Sfântu Gheorghe. Extins de-a lungul ţărmului Mării Negre, grindul este alcătuit din cordoane de nisip alăturate, între care apar fâşii depresionare inundate la ape mari. Lungime: 9 km; lăţime max.: 10 km; supr.: 7 500 ha; alt. max.: 4 m. Relief de dune (mobile), cu alt. medii de 2,5 m. Vegetaţie săracă. Unii oameni de ştiinţă presupun că grindul Sărăturile ar corespunde cu fosta ins. Peuce, amintită de Strabon în scrierile sale. Grindul Sărăturile, care se continuă spre N cu un îngust cordon litoral până la Sulina, este traversat de canalul Tătaru pe direcţie N-S.

STIPOC, grind fluvial în partea central-nord-vestică a Deltei Dunării, la S de braţul Chilia. Supr.: 3 500 ha; alt. max.: 3 m. Se prezintă sub forma unei fâşii înguste, de 30 km lungime şi 2,5 km lăţime max., extinsă pe direcţie V-E, între canalele Hliboca (la N), Pardina (la E) şi Şontea (la S). Este un martor predeltaic în continuarea spre SV a grindului Chilia. În arealul său trăiesc mistreţul (Sus scrofa) şi vulpea (Canis vulpes).