Defilee (T)

TOANCE, defileu pe cursul superior al râului Bistriţa moldovenească, sculptat în rocile dure ale zonei cristalino-mezozoice din partea de E a M-ţilor Bistriţei, extins pe c. 15 km lungime, între satele Crucea (com. Crucea) şi Cotârgaşi (oraşul Broşteni) din jud. Suceava, străjuit la V de vf. Bârnaru (1 699 m alt.) şi Grinţieş (1 758 m alt.). Este o zonă în care valea Bistriţei se îngustează foarte mult, în albia râului apar nenumărate cataracte, iar apele sunt învolburate şi au o viteză mare de scurgere. În trecut, când pe râul Bistriţa se practica un intens plutărit (până prin 1960), Toance reprezenta regiunea cea mai periculoasă şi mai de temut pentru plutaşi, în care aceştia deveneau adevăraţi eroi în lupta cu pericolele cauzate de numeroasele stânci şi de apele înspumate ale Bistriţei.

TURNU ROŞU, Turnu Roşu–Cozia, defileu (17 km lungime) situat în partea central-nordică a Carpaţilor Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Olt, între M-ţii Făgăraş (la E) şi M-ţii Lotrului (la V), la 400 m alt. Străbătut de o şosea modernizată şi de o linie de c.f. care asigură legăturile rutiere şi feroviare între Transilvania şi Oltenia.

TUŞNAD, Defileul ~, defileu pitoresc pe cursul superior al Oltului (primul pe care acesta îl realizează în calea sa), săpat în rocile eruptive aparţinând M-ţilor Harghita, despărţind masa principală a acestora de Masivul Ciomatu (situat la E de defileu, care adăposteşte tinovul Mohoş şi lacul Sfânta Ana). În arealul oraşului Băile Tuşnad, valea râului Olt se îngustează foarte mult, iar panta longitudinală este accentuată (3–4‰), determinând un curs vijelios, învolburat al apelor Oltului. Lungime: 10 km. Importantă zonă turistică de tranzit.