Avene (P)

PICIORUL BOULUI, Avenul ~ , aven situat în M-ţii Fãgãraş, la 1 600 m altitudine, la Sud de vârful Prislop, în bazinul vãii Coţilor, în arealul satului Câinenii Mari, comuna Câineni, judeţul Vâlcea. Descoperit în anul 1996 de Cornel Nadin, avenul acesta este sãpat în roci solubile (dolomite), având circa 40 m lungime şi o adâncime de 15 m. Neexplorat încã.

PORŢILE BIHORULUI, Avenul ~ → Porţile Bihorului, Peştera ~ , Capitolul Peşteri (P).