Avene (C)

COLŢII GRINDULUI, aven situat sub creasta principală a M-ţilor Piatra Craiului, sub vârful Grind (sau Colţii Grindului), a cărui intrare se află la 2 020 m altitudine. Avenul a fost descoperit în anii ’30 ai secolului 20 de către Alfred Prox şi cercetat sistematic în anii ’50, ’80 şi ’90 ai secolului 20. În anul 2010, speologii Clubului “Focul Viu” din Bucureşti au descoperit că acest aven este format dintr-o succesiune de peste 20 de puţuri verticale, legate între ele cu pasaje de galerii suborizontale, care ajung până la adâncimea maximă de -769 , fiind adâncimea cea mai mare a unui aven din România. Avenul este inaccesibil amatorilor.