Grinduri (D)

DRANOV, grind maritim în SV ostrovului omonim, la S de lacul Dranov, străbătut de nenumărate canale.