Avene (Ş)

ŞESURI, aven situat în perimetrul comunei Gârda de Sus, judeţul Alba, în M-ţii Bihor (Carpaţii Occidentali), la 1 166 m altitudine, la circa 500 m de intrarea în Peştera Scărişoara, într-o dolină cu care se termină depresiunea Ocoale din Platoul alcaros Ocoale. Acest aven este parte componentă a complexului carstic care include peşterile Scărişoara, Pojarul Poliţei, peştera Dobreştilor şi Izbucul Poliţei. Avenul Şesuri, “scobit” în calcarele triasice pe o lungime de 4 270 m şi o adâncime de 219 m, a fost descoperit în anul 1929 şi explorat prima oară la 1 mai 1950, iar apoi în anii 1951-1955 de către alpinistii M. Şerban şi D. Coman, care au cercetat puţurile de acces în aven, o parte din galerii şi Sala Mare, până la adâncimea de 168 m. În anii 1971-1972, o echipă de speologi români şi cehi au explorat zona mediană a avenului şi galeria Râul Regăsit până la sifonul final, iar în anii 1981-1985 alţi exploratori au descoperit alte galerii. Avenul Şesuri prezintă numeroase săli, de mari dimensiuni (Sala Prăbuşirilor, Sala Pagodelor, Sala Mare, Sala Confluenţelor), sifoane, precum şi toate felurile de galerii (de presiune, de diaclaze, cu niveluri şi terase, cu oglinzi de fricţiune) foarte greu accesibile. Aici a fost descoperit un diplopod troglobiont, numit Typhloiulus serbani, resturi scheletice de capră neagră (Rupicapra rupicapra), precum şi un craniu de Bison prisus.