Dealuri (Ş)

ŞĂRMĂŞAG, Dealurile Şărmăşagului, zonă deluroasă situată în partea de Nord a Dealurilor Vestice (Dealurile Silvano-Someşene), extinsă la Nord de Măgura Şimleului, între văile râurilor Crasna (la Vest) şi Maja (la Est). Sunt alcătuite predominant din depozite argilo-nisipoase de vârstă pannoniană şi prezintă culmi domoale, separate de culoare depresionare. Altitudinea maximă: 348 m. Cunoscute şi sub numele de Dealurile Majei.

ŞICLOD, masiv deluros situat la marginea de Est a Podişului Transilvaniei, în partea de Nord a Dealurilor Târnavelor, care domină dinspre Sud Depresiunea Praid. Altitudinea: 1 028 m.

ŞIEU, Culmea Şieului, culme deluroasă în partea de Nord a Podişului Transilvaniei (→ capitolul Culmi, litera Ş).

ŞOARŞ, masiv deluros în partea de Est a Podişului Hârtibaciului, reprezentând altitudinea maximă a acestuia (659 m).

ŞOPOT, masiv deluros granitic, situat în Dealurile Zorlenţului, constituind altitudinea maximă a acestora (358 m).