Coaste (C)

COASTA IAŞILOR, regiune geografică formată dintr-un şir de abrupturi structurale, extinsă pe o lungime de circa 100 km, care separă Podişul Central Moldovenesc de Câmpia Moldovei. Altitudinea: circa 200 m. Este o zonă de gresii şi calcare. Structura monoclinalã a straturilor a favorizat dezvoltarea unor largi fronturi cuestice şi a unor platforme structurale cu lăţimi de 4–5 km. A fost studiatã pentru prima oarã în 1941 de geograful Mihai David.