Chei (Z)

ZĂNOAGEI, Cheile ~ → Cheile Zănoagei.

ZUGRENI, sector de chei pitoreşti pe cursul superior al râului Bistriţa, între masivele Giumalău şi Pietrosu Bistriţei, la 20 km aval de municipiul Vatra Dornei. În această zonă există o rezervaţie complexă, extinsă pe o supr. de 150,1 km2, în care se remarcă floarea-de-colţi (Leontopodium alpinum), declarată monument al naturii, şi endemismul Andryalla levitomentosa care se dezvoltă pe stâncile inaccesibile.