Chei (Z)

ZĂNOAGEI, Cheile ~ → Cheile Zănoagei.

ZUGRENI, Cheile Zugrenilor, sector de chei pitoreşti pe cursul superior al râului Bistriţa moldovenească, între masivele Giumalău şi Pietrosu Bistriţei, la 20 km aval de municipiul Vatra Dornei. În această zonă există o rezervaţie complexă, extinsă pe o suprafaţă de 150,10 km2, în care sunt protejate numeroase specii de plante, între care se remarcă floarea-de-colţi (Leontopodium alpinum), aflată la cea mai joasă altitudine din Moldova, declarată monument al naturii, şi endemismul Andryalla levitomentosa care se dezvoltă pe stâncile inaccesibile. Întreaga zonă a cheilor Zugrenilor şi a traseului de-a lungul râului Bistriţa, străbătut de o şosea modernizată între municipiile Vatra Dornei şi Piatra-Neamţ, reprezintă una dintre cele mai frumoase şi mai frecventate zone turistice ale României.