Defilee (R)

RACOŞ sau RACOŞ – AUGUSTIN, Defileul ~, cel de-al doilea defileu pe care-l străbate râul Olt (după cel de la Tuşnad), pe direcţie Nord Est – Sud Vest, între comunele Augustin (în amonte) şi Racoş (în aval) din judeţul Braşov, lung de circa 10 km, şi pe care “tenacele” râu l-a sculptat în complexul rocilor dure ale M-ţilor Perşani (bazalte neo-vulcanice, granit, şisturi cristaline, andezit, calcare mezozoice ş.a.). Acest defileu, situat la 460 m altitudine, care separă M-ţii Perşani de M-ţii Baraolt, a fost creat prin eroziunea diferenţială a rocilor, îndepărtând, iniţial, cuvertura de roci sedimentare, friabile, după care apele râului Olt s-au “luptat” îndârjit, de-a lungul erelor geologice, cu rocile mai dure, adâncindu-şi albia treptat printre aceste roci, reuşind, astfel, să-şi croiască un defileu de o rară frumuseţe. In lungul acestui defileu există patru peşteri mici, ale căror galerii însumează circa 438 m, neexplorate suficient încă. La ieşirea din acest defileu, albia râului Olt se lărgeşte până la 2-4 km, continuându-şi liniştit cursul monoton până la viitoarea şi ultima îngustare a trecerii lui prin străpungerea Carpaţilor Meridionali, pe direcţie Nord – Sud, în care formează marele şi spectaculosul său defileu Turnu Roşu – Cozia – Călimăneşti, în lungime de 47 km (cel mai mare defileu din România).