Dealuri (G)

GÂRBOU, Dealurile Gârboului, zonă deluroasă aparţinând Podişului Someşan (Podişul Transilvaniei), situată între râul Someş, la Nord şi Nord Est, Dealurile Dejului, la Est, Dealurile Clujului, la Sud, şi Depresiunea Almaş-Agrij, în Vest. Constituită în cea mai mare parte din conglomerate, gresii, argile marnoase ş.a. Altitudinea maximă: 597 m.

GHERGHELEU, deal în Subcarpaţii Homoroadelor, în partea de Sud Est a Podişului Transilvaniei, situat la Nord de Rupea, între râurile Paloş şi Archita. Alcătuit din gresii moi, de vârstă sarmaţiană. Prezintă o cuestă spre Est. Altitudinea maximă: 785 m.