Culoare depresionare (B)

BISTRA – STREI, culoar depresionar de origine tectonică, cu direcţie Est-Vest, situat între M-ţii Poiana Ruscăi, la Nord şi Ţarcu, la Sud, străbătut de râul Bistra. Lungime: 27 km; lăţimea maximă: 2 km; suprafaţa: 58 km2. Comunică spre Est, prin pasul Poarta de Fier a Transilvaniei, cu Depresiunea Haţeg.

BRAN – RUCĂR Rucăr – Bran.