Grote (U)

GROTA UCIGAŞĂ sau PEŞTERA UCIGAŞĂ, galerie de dimensiune foarte scurtă (11 m), situată în arealul staţiunii balneoclimaterice Bálványos, care reprezintă un rest al unei galerii din fosta exploatare de sulf, în care stratul constant de dioxid de carbon, provenit dintr-o emanaţie post-vulcanică, se află la o înălţime foarte ridicată, încât caracterul letal al gazelor din grotă are un grad de risc foarte mare pentru axfisierea unor persoane care se încumetă să intre în această grotă, cu atât mai mult cu cât grota nu este amenajată. În apropiere de Grota Ucigaşă, la circa 100 m Sud Vest de aceasta, se află un loc numit Cimitirul Păsărelelor, care este de fapt o intrare surpată, neobservabilă, a unei vechi galerii de mină, care apare în relief sub forma unei văiugi, pe fundul căreia nu există vegetaţie, ci doar frunze uscate, printre care ies gaze foarte periculoase ale unei emanaţii post-vulcanice, cu concentraţie ridicată de dioxid de carbon, letală pentru orice vietate care se află în acest perimetru. Aici au fost observate, de la distanţă, numeroase păsări moarte care au pătruns accidental în acest areal.