Câmpii (I)

IER, Câmpia Ierului, subunitate a Câmpiei Someşului (Câmpia de Vest), situată în partea de Sud Vest a acesteia, la Sud Vest de râul Crasna, între Câmpia Carei, (la Nord-Nord Vest) şi Câmpia Tăşnadului, la (Sud-Sud Est), la 100–125 m altitudine, drenată de râul Ier şi afluenţii săi. Formată din şesuri aluviale joase acoperite, predominant, cu soluri cernoziomice, propice culturilor agricole (cereale, plante tehnice, legumicultură); în trecut era o câmpie umedă, inundabilă, cu râuri care aveau un curs lent, sinuos, cu numeroase braţe şi meandre părăsite. Prin ample lucrări de amenajare (canalizarea râului Ier, acumularea de tip polder de la Andrid, numeroase bazine de retenţie etc.), excesul de umiditate a fost în mare parte înlăturat.