Câmpii (I)

IER, Câmpia Ierului, subunitate a Câmpiei Someşului (Câmpia de Vest), în SV acesteia, la SV de râul Crasna, între Câmpia Carei, (la N-NV) şi Câmpia Tăşnadului, la (S-SE), la 100–125 m alt., drenată de râul Ier şi afl. săi. Formată din şesuri aluviale joase acoperite, predominant, cu soluri cernoziomice, propice culturilor agricole (cereale, plante tehnice, legumicultură); în trecut era o câmpie umedă, inundabilă, cu râuri ce aveau un curs lent, sinuos, cu numeroase braţe şi meandre părăsite. Prin ample lucrări de amenajare (canalizarea râului Ier, acumularea de tip polder de la Andrid, numeroase bazine de retenţie etc.), excesul de umiditate a fost în mare parte înlăturat.