Grote (S)

GROTA SULFUROASĂ sau PEŞTERA CU SULF se aflã în arealul staţiunii balneoclimaterice Bálványos din judeţul Covasna, în partea de Sud Vest a masivului Puciosu din Carpaţii Orientali, la 1 052 m altitudine, fiind amintitã documentar, prima oarã, în anul 1349, iar prima descriere a peşterii şi a împrejurimilor dateazã din anul 1744. Prin gura acestei grote iese o cantitate foarte mare de gaze toxice (circa 3 000 m3 pe zi) reprezentând o emanaţie post-vulcanicã gazoasã, cu temperaturã obişnuitã, cu o concentraţie foarte mare de dioxid de carbon (CO2), de 95,8%, însoţitã de 0,4% hidrogen sulfurat, 0,1% oxigen şi 2,6% azot şi o radioactivitate ridicatã. În partea inferioarã a grotei existã un strat constant de dioxid de carbon, care determină moartea prin sufocare a oricărei vietãţi care pãtrunde aici. La intrarea în aceastã grotã, în zona mai puţin periculoasã sufocãrii, unde cantitatea de dioxid de carbon are o concentraţie ceva mai scãzutã, iar înãlţimea gazului mofetic este mai joasã, sub un metru, este amenajat un loc de tratament, cu bãnci pe care oamenii pot sã stea în vederea ameliorarii reumatismului, artrozelor, flebitelor ş.a.