Câmpii (N)

NĂDLAC, Câmpia Nădlacului, câmpie de acumulare fluvio-lacustră, parte componentă a Câmpiei Mureşului, situată în extremitatea de Vest a României, între graniţa cu Ungaria (la Nord şi Vest) şi râurile Ier (Nord Est), Mureşu Mort (Est-Nord Est) şi Mureş (Est, Sud Est şi Sud). Este o câmpie tabulară înaltă (90–111 m altitudine), acoperită cu loess şi depozite loessoide pleistocene, în care s-au format mai multe crovuri. În cadrul câmpiei predomină cernoziomurile, propice culturilor agricole (cereale, plante tehnice, sfeclă de zahăr, soia, floarea-soarelui, tutun, legume etc.). Zăcăminte de hidrocarburi şi ape geotermale.