Avene (D)

DOSUL LĂCŞORULUI, aven în partea de Sud Vest a României, dezvoltat în calcarele jurasice din zona de Sud Vest a M-ţilor Şureanu (Carpaţii Meridionali), la 700 m altitudine, la circa un km Nord Est de satul Ohaba-Ponor, comuna Pui, judeţul Hunedoara. Adâncimea: 262 m. Descoperit în 1973. Avenul este alcătuit dintr-o succesiune de puţuri, separate uneori prin diafragme. Are o formă circulară cu pereţii degradaţi. Din baza avenului se desprind două galerii divergente.