Avene (D)

DOSUL LĂCŞORULUI, aven în SV României, dezvoltat în calcarele jurasice din SV M-ţilor Şureanu (Carpaţii Meridionali), la 700 m alt., la c. 1 km NE de satul Ohaba-Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara. Ad.: 262 m. Descoperit în 1973. Avenul este alcătuit dintr-o succesiune de puţuri, separate uneori prin diafragme. Are o formă circulară cu pereţii degradaţi. Din baza avenului se desprind două galerii divergente.