Mănăstirea Cocoş

Mănăstirea Cocoş (de călugări), situată în arealul comunei Niculiţel, judeţul Tulcea, a fost întemeiată de monahii Visarion, Gherontie şi Isaia veniţi de la mănăstirea Neamţ, cu o biserică având hramul „Sfânta Treime“, construită din nuiele şi pământ în anul 1833. În 1853, alături de prima biserică au fost zidite o nouă biserică şi o clopotniţă (30 m înălţime şi cu 6 arcade). Chiliile, cu pridvor şi cerdac pe ambele părţi, au fost construite în stil oriental, în anii 1862–1884. Paraclisul cu hramul „Sfântul Nicolae“, stăreţia, bucătăria şi trapeza (sala de mese) au fost construite în anii 1909–1910, iar la 23 aprilie 1910 au fost puse temeliile a încă pentru 24 de chilii după planul arhitectului Toma Dobrescu. În anul 1910, din cauza deteriorării avansate, ambele biserici au fost demolate şi s-a construit biserica actuală, în perioada 1 septembrie 1911–1913, după planul aceluiaşi arhitect Toma Dobrescu. Această biserică, al cărui hram este „Pogorârea Duhului Sfânt“, are trei turle octogonale, una mare, plasată pe naos, şi două mai mici, gemene, la faţadă, situate pe pronaos. luminate de ferestre înguste şi înalte. Naosul bisericii este de 19 m lăţime (în zona absidelor), pronaosul de 9 m lăţime, iar lungimea naosului împreună cu pronaosul atinge 24 m. Biserica a fost pictată în anii 1914–1916 de pictorul italian F. da Biasse, în stil neobizantin, picturile fiind restaurate în perioada 1957–1960. În anii 1926–1929 a fost construit corpul de clădiri cu etaj şi pridvor în care a funcţionat şcoala de cântăreţi bisericeşti, în prezent acesta este destinat drept casă de odihnă a Episcopiei. Incendiul din 27 iulie 1946 a mistuit clopotniţa, topind clopotele, iar cutremurul din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940, care a avut magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, a deteriorat grav biserica. În anii 1954–1956 a fost construită o nouă clopotniţă şi s-au întreprins lucrări de restaurare ale bisericii şi chiliilor. La 13 ianuarie 1973, în această biserică au fost depuse moaştele sfinţilor martiri Zotikos, Attalos, Kamasis şi Philippos de la Niculiţel, aceştia fiind prăznuiţi la 4 iunie. Muzeu de artă religioasă.

Mănăstirea Cocoş (jud. Tulcea) - Vedere de Ansamblu
Mănăstirea Cocoş, judeţul Tulcea – Vedere de ansamblu (Credit: Shutterstock)