Bălţi (B)

BALTA ALBĂ limanul Balta Albă, Capitolul Hidrografie/Limane, litera B.

BALTA AMARĂ limanul Balta Amară, Capitolul Hidrografie/Limane, litera B.

BALTA BORCEI → Capitolul Unităţi de relief/Lunci, litera B.

BALTA BRĂILEI → Capitolul Unităţi de relief/Lunci, litera B.

BALTA COMANA → comuna Comana, judeţul Giurgiu.

BALTA IALOMIŢEI (denumită şi Balta Borcei) → Capitolul Unităţi de relief/Lunci, litera B.

BALTA TUZLA → Tuzla, Lacul ~, Capitolul Hidrografie/Lacuri, litera T.