Meandre (C)

COTUL PISICII, meandru (cotitură, sinuozitate) puternic în cursul inferior al fluviului Dunărea, în aval de municipiul Galaţi, în zona comunei Grindu, judeţul Tulcea, cu o arcuire de peste 200 de grade, determinatã de structura rezistentã a rocilor din fundament. În aceastã zonã, unde Dunărea atinge adâncimi de 20–30 m, din cauza puternicei meandrãri a albiei, în perioada dezgheţului de primăvară se formeazã frecvente zăpoare (baraje de gheaţã) care îngreuneazã navigaţia. Denumit Cotul Pisicii dupã vechiul nume al comunei Grindu (Pisica).