Meandre (C)

COTUL PISICII, meandru (cotitură, sinuozitate) puternic al Dunării inferioare, în aval de Galaţi, în zona com. Grindu (jud. Tulcea), cu o arcuire de peste 200 de grade, determinatã de structura rezistentã a rocilor din fundament. În aceastã zonã, unde Dunărea atinge adâncimi de 20–30 m, din cauza puternicei meandrãri a albiei, în perioada dezgheţului de primăvară se formeazã frecvente zăpoare (baraje de gheaţã) care îngreuneazã navigaţia. Denumit Cotul Pisicii dupã vechiul nume al com. Grindu (Pisica).